1/2024

Evropská komise zveřejnila výsledky fitness check pro vodohospodářskou legislativu

| zdroj: SOVAK ČR0

Evropská komise zveřejnila výsledky fitness check pro vodohospodářskou legislativu

Jedná se o rámcové směrnice o vodách, směrnice o ochraně podzemních vod před znečištěním, směrnice o normách environmentální kvality a konečně směrnice o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.

Pro vodohospodáře je zásadní konstatování Komise, že hodnocený legislativní balík je považován za efektivní nástroj pro zlepšování vodního prostředí a nebude tak v budoucnosti uvažováno o úpravách formy regulace. Tato otázka byla řešena vzhledem k narůstající vážnosti témat, kterými jsou zejména klimatická změna, nedostatek vody či přítomnost tzv. mikropolutantů (vč. mikroplastů či farmak) ve vodách.

Komise se zároveň jasně vymezila proti nedostatečné implementaci požadavků zejména Rámcové vodní směrnice ze strany členských států (poslední zpráva z 2/2019), kdy je stále méně jak v 50 % vodních útvarů dosaženo dobrého stavu vod. Tento fakt lze dle Komise obecně přičíst zejména nízké úrovni investic a nedostatečné ochraně vod proti znečištění ze sektorů, jako je zemědělství. 

Zpráva se tak stává i varováním před tím, že Komise bude v následujících letech mnohem důsledněji uplatňovat požadavky na nápravná opatření, která plynou z jednotlivých implementačních zpráv a v případě nedosahování cílů členskými státy bude přistupovat k cílené sankcionaci.

Odborný spolek SOVAK ČR se aktivně zapojil do veřejné konzultace k Water fitness check v únoru 2019 a jeho členové přispívají k plnění environmentálních požadavků i tím, že každoročně proinvestují více jak 10 mld. Kč do vodohospodářské infrastruktury s cílem dodávat kvalitní pitnou vodu a účinně odvádět a čistit odpadní vody.

ilustrační foto/wikipedie

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag