Evropská komise zveřejnila druhé sdělení o revizi určitých částí nařízení REACH a souhrnnou zprávu o jeho dosavadním působení

| autor: MPO/ECHA0

Evropská komise zveřejnila druhé sdělení o revizi určitých částí nařízení REACH a souhrnnou zprávu

Ve sdělení o revizi nařízení REACH Evropská komise konstatuje, že po 10 letech funguje nařízení REACH dobře, dosahuje výsledky a řeší obavy obyvatel o chemické bezpečnosti. 

Jedním z hlavních nálezů revize je zjištění vysokého podílu registračních dokumentací, které nevyhověly kontrole shody s požadavky nařízení REACH a které je třeba řešit. 

ECHA již přijala různá opatření ke zlepšení úrovně kontroly shody a bude dále rozvíjet nápravná opatření a zvyšovat účinnost procesu hodnocení.

Nicméně aby byla legislativa účinnější, jsou potřebná další vylepšení u procesů hodnocení, povolování a omezování. 

Sdělení v tomto směru navrhuje akce určené pro ECHA, členské státy, Komisi a průmysl:

  • Zlepšení shody registračních dokumentací: nedostatek údajů v registračních dokumentacích musí být řešen prostřednictvím zlepšených postupů shody a hodnocení chemických látek;
  • Zjednodušení procesu povolování: povolování podle nařízení REACH je ještě relativně nový proces, který by měl být více funkční a pro společnosti jednodušší a předvídatelný;
  • Zajištění rovných podmínek pro společnosti z EU a mimo EU: výrobci z EU jsou v nevýhodě ve srovnání se společnostmi mimo EU, jestliže vyrábějí předměty obsahující látky vzbuzující mimořádné obavy, které jsou předmětem povolování. Evropská komise prověřuje způsoby řešení této nevýhody;
  • Zvýšení vymahatelnosti kompetentními úřady členských států včetně kontrol dovozů celními úřady;
  • Provázanost s ostatní legislativou: vysvětlení styčných ploch mezi nařízením REACH a legislativou ochrany zaměstnanců (OSH) i s legislativou odpadů;
  • Podpora MSP: existují obavy z ohrožení MSP. Evropská komise žádá ECHA a členské státy, aby zvýšily úsilí při přípravě pokynů přizpůsobených konkrétním požadavkům MSP a podpoře nástrojů zaměřených na podporu MSP, aby vyhověly požadavkům nařízení REACH.

Evropská komise očekává, že se ECHA stane evropským a celosvětovým centrem pro udržitelné řízení chemických látek, včetně souvisejících právních předpisů EU. 

Sdělení také zdůrazňuje dlouhodobou potřebu finanční stability ECHA poté, co se zredukují její příjmy z registračních poplatků.

Evropská komise bude výstupy z revize a doporučené akce diskutovat s Evropským parlamentem, členskými státy a zúčastněnými stranami na veřejné konferenci plánované na červen 2018.

Další informace


Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK