1/2024

Europoslanci: plýtvání potravinami je třeba omezit

| autor: Zpravodaj Evropského parlamentu0

Europoslanci: plýtvání potravinami je třeba omezit
  • snížit plýtvání potravin do roku 2025 o 30% a do roku 2030 o 50%
  • usnadnit darování potravin
  • vysvětlovat rozdíl mezi označením „minimální trvanlivost do“ a „spotřebujte do“

Poslanci v usnesení z 16.5. žádají odstranění stávajících překážek při darování potravin a spuštění kampaní vysvětlujících rozdíl mezi minimální trvanlivostí a datem spotřeby. Cílem návrhu je snížit do roku 2030 objem potravinového odpadu v EU na polovinu.

„V rozvinutých zemích dochází k plýtvání potravinami většinou na konci řetězce, při distribuci a spotřebě. Odpovědnost za řešení tohoto problému má každý z nás,“ připomněla zpravodajka Biljana Borzan (S&D, HR), jejíž nelegislativní usnesení Parlament podpořil poměrem hlasů 623 (pro), 33 (proti), 20 (zdrželo se hlasování).

Usnesení vyzývá členské státy k přijetí nezbytných opatření, jejichž prostřednictvím by bylo možné dosáhnout snížení potravinového odpadu v EU do roku 2025 o 30% a do roku 2030 o 50% ve srovnání s úrovní v roce 2014. Tento cíl poslanci zakomponovali i do legislativního návrhu o odpadech, o němž Parlament hlasoval v březnu.

Vnitrostátní orgány a všechny zainteresované organizace musí podle poslanců klást větší důraz na vzdělávání spotřebitelů. Zaměřit by se přitom měly mimo jiné na vysvětlování rozdílu mezi daty „minimální trvanlivost do“ a „spotřebujte do“. Osvěta spotřebitelů by měla omezit zbytečné vyhazování potravin, které jsou přitom ještě vhodné ke konzumaci.

Evropská komise by také měla zhodnotit, zda je z obalů výrobků možné odstranit některá matoucí data, avšak pouze v případě, že z toho pro konzumenty či životní prostředí nebudou vyplývat žádná rizika.

Usnadnit darování potravin

Komise by podle poslanců měla iniciovat změny ve směrnici o DPH, které výslovně povolí daňové výjimky na darování potravin. Parlament také žádá, aby se Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) využíval ve větší míře i na financování nákladů spojených se sběrem, dopravou, skladováním a distribucí darovaných potravin.

Souvislosti

Objem ročního potravinového odpadu v EU dnes dosahuje přibližně 88 milionů tun, což představuje asi 173 kg na obyvatele. V důsledku produkce a likvidace potravinového odpadu dochází k uvolňování 170 milionů tun emisí CO2 a spotřebě 26 milionů tun zdrojů.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP