1/2024

Eunomia sbírá data ke Strategii pro plasty

| autor: redakce0

Eunomia sbírá data ke Strategii pro plasty

Eunomia je nezávislou poradenskou společností v oblasti životního prostředí a společně se svými partnery ICF byla požádána, aby pomohla vytvořit databázi dat pro dokument Strategie pro plasty Evropské komise.

Cílem nového výzkumu je najít způsoby, jakými lze zlepšit míru recyklace plastů a jak snížit závislost průmyslu na původních materiálech. Stále totiž vzrůstají obavy z toho, že se do moře dostává ročně 12,2 milionů tun plastu i se škodlivými účinky.

Eunomia oznámila, že její konzultanti se problémem zabývají a hodlají v průběhu projektu i nadále jednat s celou řadou zainteresovaných stran.

Cílem výzkumu je upozornit na překážky, na které může Strategie narazit při dosahování klíčových cílů a identifikovat opatření, jež by dopomohla plastové ekonomice k cirkulárnějším způsobům tím, že se začne podporovat předcházení vzniku některých plastových odpadů. Prostor je třeba v oblasti ekodesignu, vhodných materiálech a podobně.

V rámci projektu se 26. září bude konat konference nazvaná "Reinventing Plastics - Closing the Circle". Pozváni jsou evropské instituce, veřejné orgány, průmysl, skupiny sociálních podniků, organizace občanské společnosti v oblasti životního prostředí a společenství zdrojů.

Bude se diskutovat o otázkách, výzvách a příležitostech, které bude nová Strategie představovat. Zájemci o účast mohou kontaktovat plastics@icf.com, kde se doví podrobnější informace.

"Je zřejmé, že plasty mají velmi širokou škálu využití. Používání tohoto materiálu rychle vzrostlo a roste i nadále. Nicméně je možné udělat víc, aby bylo zajištěno, že budou plasty využívány uvážlivě a bude s nimi účinně nakládáno na konci jejich prvního života,“ uvedl technický ředitel projektu z Eunomie, Tim Elliot.

"Klademe důraz na dodatečná opatření, protože máme stále hlubší stopy negativního působení plastů na životní prostředí. Rozšíření pohozených plastů a poměrně nízká úroveň jejich recyklace jasně říká, že musíme udělat daleko více, abychom mohli tyto problémy efektivně řešit."

Zdroj:www.eunomia.co.uk/

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ