Reklama

15. 9. 2017  |  Zpravodajství  |  Autor: redakce

Eunomia sbírá data ke Strategii pro plasty

Data z výzkumu využije Evropská komise pro vytvoření Strategie na snížení plastového odpadu. Koncem tohoto roku by měla být hotová.

Eunomia je nezávislou poradenskou společností v oblasti životního prostředí a společně se svými partnery ICF byla požádána, aby pomohla vytvořit databázi dat pro dokument Strategie pro plasty Evropské komise.

Cílem nového výzkumu je najít způsoby, jakými lze zlepšit míru recyklace plastů a jak snížit závislost průmyslu na původních materiálech. Stále totiž vzrůstají obavy z toho, že se do moře dostává ročně 12,2 milionů tun plastu i se škodlivými účinky.

Eunomia oznámila, že její konzultanti se problémem zabývají a hodlají v průběhu projektu i nadále jednat s celou řadou zainteresovaných stran.

Cílem výzkumu je upozornit na překážky, na které může Strategie narazit při dosahování klíčových cílů a identifikovat opatření, jež by dopomohla plastové ekonomice k cirkulárnějším způsobům tím, že se začne podporovat předcházení vzniku některých plastových odpadů. Prostor je třeba v oblasti ekodesignu, vhodných materiálech a podobně.

V rámci projektu se 26. září bude konat konference nazvaná "Reinventing Plastics - Closing the Circle". Pozváni jsou evropské instituce, veřejné orgány, průmysl, skupiny sociálních podniků, organizace občanské společnosti v oblasti životního prostředí a společenství zdrojů.

Bude se diskutovat o otázkách, výzvách a příležitostech, které bude nová Strategie představovat. Zájemci o účast mohou kontaktovat plastics@icf.com, kde se doví podrobnější informace.

"Je zřejmé, že plasty mají velmi širokou škálu využití. Používání tohoto materiálu rychle vzrostlo a roste i nadále. Nicméně je možné udělat víc, aby bylo zajištěno, že budou plasty využívány uvážlivě a bude s nimi účinně nakládáno na konci jejich prvního života,“ uvedl technický ředitel projektu z Eunomie, Tim Elliot.

"Klademe důraz na dodatečná opatření, protože máme stále hlubší stopy negativního působení plastů na životní prostředí. Rozšíření pohozených plastů a poměrně nízká úroveň jejich recyklace jasně říká, že musíme udělat daleko více, abychom mohli tyto problémy efektivně řešit."

Zdroj: www.eunomia.co.uk/

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372