2/2023

EU začíná debatovat o nové dlouhodobé energeticko-klimatické strategii

| autor: oEnergetice.cz - Jana Červinková0

EU začíná debatovat o nové dlouhodobé energeticko-klimatické strategii

Jedná se o dlouhodobou nezávaznou vizi EU, jež má vést k „prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomice“.

Cílem zveřejněné strategie je představit vizi, která může díky sociálně spravedlivé a hospodárné transformaci vést k nulovým emisím skleníkových plynů do roku 2050 a dále také potvrdit odhodlání Evropy být lídrem v boji proti změně klimatu.

EU je zodpovědná za 10 % globálních emisí skleníkových plynů. V roce 2009 si Unie nastavila cíl snížit své emise do roku 2050 o 80 až 95 %. 

Díky oddělení vývoje emisí a ekonomického růstu se EU mezi roky 1990–2016 podařilo snížit emise o 22 %, zatímco se HDP zvýšilo o 54 %. Unie je na velmi dobré cestě dosáhnout nastaveného cíle pro emise, obnovitelnou energii a energetickou účinnost pro 2020.

Analyzované scénáře

Energetika hraje podle strategie klíčovou roli, protože je zodpovědná za více než 75 % emisí EU. Ve všech analyzovaných možnostech se emise energetického sektoru přibližují nule.

Strategie analyzuje několik scénářů. Jedním z nich je scénář vycházející z energetických a klimatických politik a cílů EU pro rok 2030. 

Dalších pět scénářů je postaveno na základě různých technologií a aktivit, které mají směřovat k nulovým emisím (různé kombinace elektrifikace, využití vodíku a e-paliv, role cirkulární ekonomiky a dalších). Poslední dva scénáře se poté více zaměřují na roli biomasy v odstraňování CO2 z atmosféry.

Sedm stavebních kamenů bezuhlíkové ekonomiky

  1. Maximalizace benefitů energetické účinnosti včetně docílení bezemisních budov, které tvoří 40 % spotřeby energie. Podle předložené strategie by opatření energetické účinnosti měla snížit spotřebu energie až o polovinu ve srovnání s rokem 2005. Z toho velká část snížení spotřeby proběhne v budovách.
  2. Maximalizace využití obnovitelných zdrojů a využití elektřiny k plné dekarbonizaci dodávek energie v Evropě. Do roku 2050 se podíl elektřiny ve finální spotřebě energie minimálně zdvojnásobí (na 53 %).
  3. Přijetí čisté, bezpečné a propojené mobility. Kromě elektrifikace dopravy, případně využívání biopaliv, nebo bezuhlíkových paliv, se dokument zaměřuje také na samotnou organizaci dopravy. Hovoří o významu digitalizace a interoperability pro čistou dopravu, například v ohledu na inteligentní správu provozu (smart traffic management).
  4. Konkurenceschopný průmysl EU a cirkulární ekonomika jako klíčový prostředek ke snížení emisí. Výroba určitých produktů a materiálů umožní výrobu a implementaci uhlíkově neutrálních technologií. Recyklace pak zvýší konkurenceschopnost a vytvoří pracovní příležitosti a pozice. Nové materiály budou hrát také důležitou roli.
  5. Rozvoj inteligentní infrastruktury a propojení.
  6. Plně využít benefitů bioekonomiky a vytvoření podmínek pro odstraňování CO2 z atmosféry. Očekává se, že v roce 2050 bude populace o 30 % vyšší. V takové situaci bude nutné efektivně využívat půdu k produkci potravin a zároveň k podpoře energetiky a různých průmyslových sektorů. Dalším důležitým aspektem bude zalesňování a obnova degradovaných lesů a jiných ekosystémů. Tyto pak zvýší absorpci CO2.
  7. Vypořádat se se zbývajícím CO2 pomocí zachycování a uskladňování uhlíku (CCS). Potenciál CCS je nižší než v minulosti, nicméně stále bude nutné tuto technologii využít.

Umožnění energetické transformace

Implementace výše představených opatření a tedy budoucí vývoj je závislý na mnohých aspektech a krocích, jež bude nutné podniknout. Kromě dalšího se jedná například o výši financování a investice, státní podporu, sociální pilíř energetické transformace, výzkum a inovace, nebo zdanění.

Výše popsané sdělení Evropské komise je snahou o rozpoutání debaty o tématu přeměny energetického sektoru. Sdělení bylo vytvořeno na základě výzvy Evropského parlamentu. Cílem pak bude dlouhodobá strategie, jež má nahradit současný Roadmap do roku 2050. Tato nová strategie má být do začátku roku 2020 předložena na základě Pařížské klimatické dohody UNFCCC.

Zdroj: oenergetice.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE