1/2024

EU: Reforma trhu s elektřinou neschválena, zbytek zimního balíčku ano

| autor: oEnergetice - Zuzana Vrbová0

EU: Reforma trhu s elektřinou neschválena, zbytek zimního balíčku ano

Ve stejný den proběhlo i hlasování Parlamentu o přijetí zbytku balíčku pro čistou energii, kdy zástupci naopak drtivou většinou schválili novelizaci směrnice o energetické účinnosti, směrnice o obnovitelných zdrojích energie a doprovodných nařízení.

Pravidla pro trh s elektřinou až na konci roku

Poslední letošní jednání tripartity, na kterém by balíček opatření již měl být s konečnou platností přijat, se bude konat 5. prosince. Dohoda o pravidlech pro vnitřní trh s energií, tedy pro problematiky regulace cen, energetickou chudobu, smart metery či přenosové a distribuční sítě, by tak měla být dosažena snad ke konci roku, dle zdrojů z Evropské rady.

Instituce se, mimo jiné, nemohly dohodnout na délce lhůty pro zrušení opatření pro regulaci cen energie (sedm let, deset let nebo neomezenou).

Dalším bodem, u kterého nedošlo ke shodě, byly požadavky na regulaci, která zakotvuje, že ceny nesmí být nižší než náklady. Parlament a Rada zároveň požadovaly, aby měli zákazníci právo získat smart meter bez dodatečných nákladů, aby byli schopni efektivněji regulovat svou spotřebu. Opatření mají motivovat zákazníky, aby byli na trhu s energií aktivnější a měla by omezit rušivé účinky cenových regulací.

Někteří pozorovatelé vyjádřili rovněž znepokojení nad tím, že orgány EU se opět nebyly schopny dohodnout na budoucnosti kapacitních mechanismů podporujících provoz uhelných elektráren.

OZE na 32 % v roce 2030, účinnost na 32,5 %

S výhradou přezkumu v roce 2023 přijalo plenární zasedání novelizaci směrnice o OZE, v rámci které zvedlo závazný cíl pro rok 2030 na 32 %. Směrnice rovněž obsahuje dílčí cíl 14 % pro dopravu a zákaz užívání paliv z palmového a sojového oleje do roku 2023.

Jak schválený konečný procentní cíl, tak i pravidla pro užívání biopaliv, která mají dle Unie zajistit přechod na biopaliva nové generace, byla kritizována environmentálními skupinami. Dle nich je konečný koncenzus nedostatečný a nemůže zajistit adekvátní odpověď na výzvu změny klimatu.

Stejně tak kritizují i dosažení nezávazného 32,5% cíle v energetické účinnosti. Naopak zástupci výboru pro průmysl dosaženou dohodu vítají. Dle nich zvítězila reálnost dosažitelnosti cílů, vítají rovněž flexibilitu v podobě možných budoucích přezkumů. Nová pravidla požadují, aby státy připravily své národní energetické a klimatické plány na období let 2021-2030.

Zdroj: oenergetice.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA