2/2023

ERÚ změnil cenové rozhodnutí pro plyn

| autor: (rak)0

ERÚ změnil cenové rozhodnutí pro plyn

Cenové rozhodnutí začíná platit od 1. července 2016.

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2016 ze dne 1. června 2016, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2015 ze dne 25. listopadu 2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu ve znění cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2016 ze dne 29. února 2016

Energetický regulační úřad podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a § 17 odst. 6 písm. d), odst. 12 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává cenové rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu:

Čl. I

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2015 ze dne 25. listopadu 2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu, ve znění cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2016 ze dne 29. února 2016 se mění takto:

1. V části I. se body 3 až 13 zrušují.

2. Definice parametru KF ppvi-2 v příloze č. 5 části A) bodu 6 zní:

KF ppvi-2 [Kč] je korekce mezi platbou a přijetím denních vyrovnávacích poplatků, poplatků za měsíční a opravné vypořádání odchylek, vnitrodenních poplatků, poplatků za vyrovnávací akce a jiných poplatků týkajících se vyrovnávacích činností provozovatele přepravní soustavy za rok i-2 stanovená vztahem

3. Definice parametru VOB pppli-2 v příloze č. 5 části A) bodu 6 zní:

VOB pppli-2 [Kč] jsou plánované výnosy provozovatele přepravní soustavy za denní vyrovnávací poplatky, poplatky za měsíční a opravné vypořádání odchylek, vnitrodenní poplatky, poplatky za vyrovnávací akce a jiné poplatky týkající se vyrovnávacích činností odchylky nad povolenou toleranci a plánované výnosy za vyvažovací plyn po odečtení plateb za denní vyrovnávací poplatky, poplatky za měsíční a opravné vypořádání odchylek, vnitrodenní poplatky, poplatky za vyrovnávací akce a jiné poplatky týkající se vyrovnávacích činností, které byly použity pro výpočet cen pro rok i-2,

4. Definice parametru VOB ppski-2 v příloze č. 5 části A) bodu 6 zní:

VOB ppski-2 [Kč] jsou skutečné výnosy provozovatele přepravní soustavy za denní vyrovnávací poplatky, poplatky za měsíční a opravné vypořádání odchylek, vnitrodenní poplatky, poplatky za vyrovnávací akce a jiné poplatky týkající se vyrovnávacích činností po odečtení plateb za denní vyrovnávací poplatky, poplatky za měsíční a opravné vypořádání odchylek, vnitrodenní poplatky, poplatky za vyrovnávací akce a jiné poplatky týkající se vyrovnávacích činností, které byly realizovány v roce i-2.

Čl. II

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. července 2016.

Předsedkyně Energetického regulačního úřadu


Ke stažení:


Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP