2/2023

Erik Geuss: Usilujeme o maximální využití získaných informací

| autor: Aktuality ČIŽP0

Erik Geuss: Usilujeme o maximální využití získaných informací

I v roce 2017 se ČR aktivně podílela na jejich aktivitách. Její zástupci se účastnili jednání všech pěti tematických expertních skupin, valného shromáždění v Estonsku i konferencí sítí IMPEL, ENPE a EnviCrimeNet, kteří úzce spolupracují se sítí soudců v životním prostředí (EUFJE). V rámci jednotlivých expertních skupin byla pro rok 2018 schválena řada projektů.

„Činnost organizace IMPEL je pravidelně hodnocena na valných shromážděních. Zde se rozhoduje o strategickém směřování organizace, o prioritách na další období, schvalují se jednotlivé projekty, rozhoduje se o financování jednotlivých aktivit a o přijímání nových členů. Česká republika má své stálé zastoupení ve všech pěti expertních skupinách. Hlavním přínosem účasti je získání zkušeností z jiných evropských zemí, navázání kontaktů a vzájemná spolupráce. Práce v těchto skupinách nám umožňuje podílet se na návrzích projektů a diskutovat o problémech s implementací a prosazováním právních předpisů EU v jednotlivých členských zemích a daných oblastech ochrany životního prostředí,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Hlavními tematickými oblastmi, kterými se IMPEL zabývá, jsou odpady, ovzduší, směrnice o průmyslových emisích, ochrana vod a přírody. V rámci jednotlivých expertních skupin byla pro rok 2018 schválena řada projektů.„Cílem České republiky je aktivní účast na činnostech této organizace. V této souvislosti usilujeme o maximální využití získaných informací a dat zpracovávaných organizací IMPEL jak pro efektivní působení v orgánech Evropské unie, tak pro vlastní politiku na národní úrovni, tak i ve vztahu k ostatním členským zemím,“ řekl Geuss.

The European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL) je mezinárodní neziskovou organizací zaměřenou na implementaci a prosazování práva v oblasti životního prostředí. IMPEL byla založena v roce 1992 jako neformální síť evropských regulátorů a instituci. Česká republika s ní spolupracuje už od roku 2000, v roce 2003 se stala jejím členem. V roce 2008 se síť IMPEL stala mezinárodní neziskovou organizací. Česká republika je jedním ze zakládajících členů. IMPEL má v současné době 52 členů z 37 zemí zahrnující členské státy EU, Makedonii, Turecko, Island, Norsko, Albánii, Kosovo, Švýcarsko a Srbsko. IMPEL s EK podepsal v roce 2009 Memorandum o porozumění, EK má roli pozorovatele.


Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP