1/2024

EP schválil ambiciózní cíle pro obnovitelné zdroje a energetickou účinnost

| autor: TZ Evropského parlamentu0

EP schválil ambiciózní cíle pro obnovitelné zdroje a energetickou účinnost

Parlament tak potvrdil dohodu, které v červnu dosáhli poslanci se zástupci Rady (ministrů) EU. Plénum schválilo novou směrnici v oblasti energetické účinnosti poměrem hlasů 434 (pro): 104 (proti): 37 (zdrželo se hlasování), text směrnice o obnovitelných zdrojích energie poměrem hlasů 495 (pro): 68 (proti): 61 (zdrželo se hlasování) a nařízení o správě energetické unie poměrem hlasů 475 (pro): 100 (proti): 33 (zdrželo se hlasování). Tři nové právní normy jsou součástí legislativního balíčku s názvem Čistá energie pro všechny Evropany.

Do roku 2030 by se energetická účinnost v EU měla zvýšit o 32,5 %. Podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie by měl ve stejnou dobu dosáhnout alespoň 32 %. Oba cíle by měly být v roce 2023 přehodnoceny, pokud by se však měly měnit, tak pouze směrem nahoru, snížit se nemohou.

Snížení účtů za energie a právo na samozásobování

Poslanci očekávají, že efektivnější využívání energie ušetří domácnostem peníze, sníží závislost Unie na externích dodavatelích ropy a zemního plynu, zvýší kvalitu místního ovzduší a zlepší ochranu životního prostředí.

Nová pravidla poprvé zavážou členské státy k přijetí samostatných opatření v oblasti energetické účinnosti, která budou zaměřena na pomoc domácnostem postižených energetickou chudobou. Občanům také umožní za účelem vlastní spotřeby vyrábět a skladovat energii z obnovitelných zdrojů a v případě přebytku ji i prodávat.

Přechod na biopaliva druhé generace

Biopaliva druhé generace mohou podle poslanců hrát významnou roli při snižování uhlíkové stopy v dopravě. Na základě nové legislativy by alespoň 14 % paliva využívaného v dopravě mělo do roku 2030 pocházet z obnovitelných zdrojů.

Produkce biopaliv první generace je však spojena s vysokým rizikem takzvané nepřímé změny ve využívání půdy (ILUC - indirect land-use change), tedy konverze půdy, na níž nedocházelo ke kultivaci plodin - například pozemků s travnatými porosty či lesy, na půdu využívanou k produkci potravin.

Využívání biopaliv první generace se proto od roku 2030 nebude považovat za součást úsilí o dosažení cílů EU v oblasti obnovitelných zdrojů energie. V rámci kalkulace dosahování těchto cílů bude příspěvek první generace biopaliv od roku 2019 postupně snižován a v roce 2030 dosáhne nulové úrovně.

Nová správa energetické unie

Každý členský stát musí předložit do 31. prosince 2019 desetiletý integrovaný vnitrostátní plán v oblasti energetiky a klimatu, který bude obsahovat národní cíle, příspěvky, jakož i politiky a opatření k jejich dosažení. Integrované plány by členské státy měly vypracovávat každých deset let.

Prohlášení zpravodajů

Zpravodaj směrnice o energetické účinnosti Miroslav Poche (S&D, CZ) prohlásil: „Zvýšení energetické účinnosti je prospěšné pro všechny Evropany. Je přínosem pro naše občany, protože se výrazně sníží spotřeba a tedy i účty za energie. Zároveň je to výborná zpráva pro konkurenceschopnost evropského průmyslu, která přinese snížení nákladů a povzbuzení investic."

Zpravodaj směrnice o obnovitelných zdrojích energie José Blanco López (S&D, ES) řekl: „Odmítli jsme investice do nové produkce biopaliv z potravinových plodin a podpořili jsme moderní biopaliva. Podařilo se nám také posílit právo na vlastní spotřebu a prosadit požadavek EP zakázat sazby a poplatky spojené se spotřebou vlastní energie."

Další postup

Po schválení Parlamentem musí nové právní normy formálně odsouhlasit i Rada (ministrů) EU. Účinnosti nabyde dvacet dnů po zveřejnění v Úředním věstníku EU.

Nařízení o správě energetické unie bude přímo aplikovatelné ve všech členských státech. Dvojice směrnic - o energetické účinnosti a obnovitelných zdrojích energie - podléhá transpozici do vnitrostátního práva, na kterou budou mít členské státy 18 měsíců.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA