1/2024

Envic seznamuje veřejnost s hospodařením se srážkovými vodami v Plzni

| autor: Plzen.eu0

Envic seznamuje veřejnost s hospodařením se srážkovými vodami v Plzni
Celý projekt motivační kampaně Envicu byl podpořen z Fondu životního prostředí města Plzně, v roce 2016 částkou 66 tisíc korun, v roce 2017 částkou 190 tisíc korun a letos 347 tisíci korunami. Videa vznikla z dotace poskytnuté v loňském roce.

„V současné době se zejména velká města potýkají s extrémními výkyvy počasí. Hlavním problémem je nevyváženost srážek, kdy se střídají intenzivní přívalové srážky s dlouhými intervaly sucha. Ve městech především chybí prostory či mechanismy pro zasakování či zadržování dešťové vody. 

Jedním z nejefektivnějších opatření je využití vegetace s drobnými terénními či stavebními úpravami, kdy je voda zasakována a následně se skrze vegetaci odpařuje, čímž městský prostor ochlazuje, zvlhčuje, a tak snižuje i prašnost,“ vysvětlila důvod vzniku propagačních videí vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně Dagmar Svobodová Kaiferová.

První část projektu občanského sdružení Envic v roce 2016 se týkala plošného seznámení veřejnosti s problematikou a dále vytipování subjektů, s nimiž bude možné projekt realizovat.

V roce 2017 byla vytvořena poutavá videa, jež cílí na širokou veřejnost. Videa jsou sdílena přes sociální sítě. Dále budou prezentována na přednáškách, konferencích, na akcích. Dále se připravuje ozelenění střechy na 4. základní škole v Plzni.

Třetí část projektu se týká další propagace problematiky hospodaření se srážkovými vodami, jež je spojeno se zhoršujícím se mikroklimatem měst. Bude vytištěna publikace týkající se této problematiky.

Zdroj: Plzen.eu

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ