Reklama

ENERGIE

Ekologickou energii zajišťujících 180 000 tun solárních panelů, nebo budoucích 180 000 tun solárního odpadu obsahujícího 600 tisíc kilogramů stříbra? 


Ministři Vlády ČR včera schválili vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu.


Tři souhrnné výstupy k dekarbonizaci od svých tří pracovních skupin probrala uhelná komise. Kompletní návrh ústupu od využívání uhlí by vládě chtěla předložit v září tak, aby kabinet mohl do konce roku rozhodnout.


Na našem webu často informujeme o smart technologiích, které pomáhají šetřit energie, řešit otázky městské mobility či řídit vodárenské sítě.


Společnosti Statkraft a Fluence oznámily dokončení prvního irského bateriového úložiště. Úložiště Kerry je součástí společného projektu obou společností, který kombinuje bateriové úložiště s pevninskými větrnými turbínami. Samotné úložiště má výkon 11 MW, zprovozněno má být během několika týdnů.


Výrobci aut se pečlivě připravují na plnění přísnějších limitů oxidu uhličitého od roku 2020. „Aby se trh mohl vyrovnaně rozvíjet, je kromě podpory infrastruktury nezbytná i finanční, a především nefinanční podpora státu,“ říká Zdeněk Petzl, ředitel Sdružení automobilového průmyslu.


Podpora obnovitelných zdrojů energie pokračuje. Ať se jedná o instalaci solárních termických systémů, či elektrických a plynových tepelných čerpadel, výstavbu větrných elektráren, nebo výstavbu, rekonstrukci či modernizaci malých vodních elektráren nabízejí strukturální fondy EU zajímavé dotační prostředky. A podporovány jsou i další aktivity v oblasti OZE.


V zatím poslední výzvě kotlíkových dotací podpoří Královéhradecký kraj všechny uchazeče, kteří splnili podmínky, a rozdělí mezi ně 157 milionů korun.


Od roku 2013 si modernizační investice v teplárenství vyžádaly již přes 23 miliard korun a budou pokračovat. Emise oxidu siřičitého a prachu z tepláren díky tomu klesly mezi lety 2013 a 2018 o více než polovinu, emise oxidů dusíku pak o 37 %.


První ruské jaderné palivové soubory s experimentálním palivem odolným vůči haváriím (ATF – Accident-tolerant fuel) pro komerční reaktory byly vyrobeny a byly podrobeny přejímací kontrole


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372