1/2024

Elektromobilita. Workshop MPO k Národnímu akčnímu plánu pro chytré sítě

| autor: MPO ČR0

Elektromobilita. Workshop MPO k Národnímu akčnímu plánu pro chytré sítě

Elektromobilita se stává v posledních letech velmi živě diskutovaným tématem. Ačkoli počty elektromobilů v ČR jsou zatím velmi nízké, tento počet se dynamicky vyvíjí. I v řadě dalších evropských i mimoevropských zemích počet elektromobilů poměrně rychle roste, byť v řadě zemí byl předpokládán ještě rychlejší nárůst. 

Nyní můžeme v České republice pozorovat, že některé společnosti již elektromobily zahrnují do svých flotil a že především v Praze roste počet carsharingových elektromobilů. I díky dotacím se navyšuje počet nabíjecích stanic a nabíjecí síť se tak zahušťuje, což podpoří další potenciální zájemce o pořízení elektromobilu.

Evropská legislativa sleduje cíl snižování emisí CO2, a to i v dopravě. Aktuálně dochází k zásadním diskuzím o dalším zpřísnění limitů CO2 na ujetý kilometr. Spolu s obrovskými investicemi automobilového průmyslu do vývoje elektromobilů a oficiálním prohlášením, kolik různých modelů jednotlivé automobilky v následujících letech uvedou na trh, je jasné, že počty elektromobilů i nabíjecích stanic budou v dalších letech nadále narůstat.

Cílem karty A25 v NAP SG je analyzovat možnosti, jakým nejvhodnějším způsobem integrovat elektromobily do distribuční sítě. V tuto chvíli jsou připraveny predikce rozvoje elektromobilů a nabíjecích stanic na území ČR až do roku 2040. 

Nyní se v rámci NAP SG pracuje na výpočtech, které stanoví, jak vysoké budou náklady na posílení elektrizační soustavy, aby bylo možné zajistit spolehlivou a bezpečnou dodávku pro nabíjení elektromobilů. 

Jelikož na elektromobily lze nahlížet jako na pohyblivá bateriová úložiště, tak i flexibilita je podstatným tématem této karty opatření. A to nejen z pohledu poskytování flexibility ve smyslu prezentovaných prací z karty A12 (která se zabývá využitím decentrální výroby, spotřeby vč. elektromobility pro řízení elektrizační soustavy), ale zejména z pohledu „chytrého nabíjení“. 

Chytré nabíjení může velmi významným způsobem snížit náklady na integraci elektromobilů do distribuční sítě a také ji urychlit, jelikož mnohá opatření ve formě posílení sítě za použití řízeného nabíjení nemusí být nutná.

Veškeré doposud probíhající aktivity v rámci NAP SG týkající se elektromobility by měly vést k přípravě prostředí a podmínek umožňujících co nejhladší integraci elektromobilů a nabíjecích stanic.

Workshop se bude také zabývat novými trendy v oblasti elektromobility, aktuálními evropskými tématy ve vztahu k elektromobilitě a problematikou dotací pro elektromobilitu po roce 2020.

Osnova workshopu (předběžná)

• Rozvoj elektromobility z pohledu Ministerstva dopravy

• Predikce rozvoje elektromobility v ČR

• Integrace elektromobilů do distribuční sítě

• Pohled na současný a očekávaný vývoj rozvoje elektromobility z pohledu automobilového průmyslu

Cíl workshopu

Informovat zainteresované strany o pracích na opatření A25 NAP SG, týkajících se daného tématu. Poskytnout informace o zpracovaných predikcích rozvoje elektromobility v ČR a také o záměrech a očekáváních státní správy a v neposlední řadě i automobilového průmyslu. V rámci workshopu také budou diskutovány předpoklady úspěšné integrace elektromobilů do distribuční sítě.

Vystupující

Zástupce MPO

Jan Bezděkovský – Ministerstvo dopravy

Stanislav Votruba – PREdistribuce

Zástupce Škoda Auto

Příloha ke stažení

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling