1/2024

Elektřině z biomasy a odpadu se v USA nedaří, výroba elektřiny stagnuje

| autor: oEnergetice.cz - Eduard Majling0

Elektřině z biomasy a odpadu se v USA nedaří, výroba elektřiny stagnuje

Po desetiletí trvajícím růstu mezi lety 2004 a 2014 tak výroba elektřiny z biomasy a odpadu v USA v posledních letech stagnuje.

Největší podíl (30 %) mezi biomasou a odpady mělo podle dat americké vládní agentury U.S. Energy Information Administration (EIA) tradičně dřevo, ze kterého se v USA loni vyrobilo 21,4 TWh elektřiny. Spalován je zejména odpad z produkce či zpracování dřeva či odpad z papíren a dalších průmyslových odvětví.

Druhým nejvyužívanějším biopalivem (28 %) pro výrobu elektřiny je v USA černý louh, odpadní produkt vznikající při výrobě buničiny. Černý louh je podle EIA rovněž hlavním zdrojem pro výrobu elektrické energie v amerických papírnách. 

Jelikož vzniká jako odpadní produkt, jeho produkce je závislá na poptávce po buničině. Přestože celková výroba papíru v USA v posledních letech vzrostla, poptávka po buničině vzhledem k využívání recyklovaného papíru v podstatě nevzrostla.

vyroba-elektriny-z-biomasy-a-odpadu-v-USA.png


Vývoj výroby elektrické energie z biomasy a odpadu v USA mezi lety 2004 a 2018. Zdroj: EIA

Výroba elektřiny z tuhého komunálního odpadu, který obsahuje i biogenní složky, je podle EIA stabilní od 2010. Výroba elektřiny z odpadu stagnuje především kvůli většímu úsilí v oblasti recyklace a snahám omezit růst objemu komunálního odpadu.

Kromě biomasy zahrnuje tuhý komunální odpad i další složky, a to zejména použité pneumatiky a plasty. Drť z vyhozených pneumatik má přitom ze všech složek komunálního odpadu nejvyšší výhřevnost a kromě výroby elektřiny je rovněž využívána například v cementárnách. Největší podíl mezi odpady nebiogenního původu ale mají plasty, které podle EIA tvoří 16 % komunálního odpadu.

Posledním z významných odpadních produktů sloužících k výrobě elektřiny či tepla je skládkový plyn, který vzniká na skládkách při rozkladu odpadu organického původu. 

Výroba elektřiny ze skládkového plynu se podle EIA v USA mezi lety 2004 a 2014 více než zdvojnásobila, od roku 2014 nicméně růst s poklesem dalších dostupných kapacit výrazně zpomalil.

Zdroj: oenergetice.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ