1/2021

Ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie

| autor: MPO ČR0

Ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie

Ekodesign je soubor parametrů (především energetická účinnost), které musí dodržet dodavatel (výrobce nebo dovozce) výrobku spojeného se spotřebou energie při jeho uvedení na trh EU, popř. do provozu. 

Záměrem legislativy stanovující požadavky na ekodesign je podpořit rozšíření nejúčinnějších technologií a snížit tak spotřebu energie ve fázi používání výrobku. První takovéto požadavky byly stanoveny v evropských směrnicích zacílených na teplovodní kotle na kapalná a plynná paliva, chladničky a předřadníky k zářivkám. 

Obecný rámec pro požadavky na ekodesign poprvé stanovila směrnice 2005/32/ES (EuP — Energy using Products), která byla o čtyři roky později nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ErP — Energy related Products).

Česká republika implementovala požadavky této směrnice do novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (§ 8a) a do vyhlášky č. 337/2011 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie.

V rámci provádění směrnice o ekodesignu připravuje Evropská komise ve spolupráci s členskými státy a dotčenými stranami přímo použitelné právní předpisy (nařízení), v nichž se uvádí konkrétní parametry pro jednotlivé kategorie výrobků spojených se spotřebou energie.

Platné právní předpisy EU s požadavky na ekodesign

Směrnice Rady 92/42/EHS — teplovodní kotle na kapalná a plynná paliva

Nařízení Komise 1275/2008 — pohotovostní režim elektrických a elektronických zařízení pro domácnosti a kanceláře

Nařízení Komise 107/2009 — set—top—boxy

Nařízení Komise 244/2009 + Nařízení Komise 859/2009 + Nařízení Komise 2015/1428 — nesměrové světelné zdroje

Nařízení Komise 245/2009 + Nařízení Komise 347/2010 + Nařízení Komise 2015/1428 — zářivky, výbojky, předřadníky a svítidla

Nařízení Komise 278/2009 — síťové adaptéry

Nařízení Komise 640/2009 + Nařízení Komise 4/2014 — elektromotory

Nařízení Komise 641/2009 + Nařízení Komise 622/2012 — bezucpávková oběhová čerpadla

Nařízení Komise 642/2009 — televize

Nařízení Komise 643/2009 — chladničky a mrazničky

Nařízení Komise 1015/2010 — pračky

Nařízení Komise 1016/2010 — myčky nádobí

Nařízení Komise 327/2011 — ventilátory poháněné elektromotory s příkonem 125 — 500 000 W

Nařízení Komise 206/2012 — klimatizátory vzduchu a komfortní ventilátory

Nařízení Komise 547/2012 — vodní čerpadla

Nařízení Komise 932/2012 — bubnové sušičky prádla

Nařízení Komise 1194/2012 + Nařízení Komise 2015/1428 — směrové světelné zdroje a zdroje využívající světelné diody (LED)

Nařízení Komise 617/2013 — počítače a počítačové servery (požadavky na servery jsou nově upraveny nařízením 2019/424)

Nařízení Komise 666/2013 — vysavače

Nařízení Komise 801/2013 — síťový pohotovostní režim elektrických a elektronických zařízení, televizí a kávovarů (mění nařízení 1275/2008 a nařízení 642/2009)

Nařízení Komise 813/2013 — ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (kotle na plynná a kapalná paliva, solární tepelné systémy, tepelná čerpadla a kogenerační jednotky)

Nařízení Komise 814/2013 — ohřívače vody a zásobníky teplé vody

Nařízení Komise 66/2014 — trouby, varné desky a sporákové odsavače par

Nařízení Komise 548/2014 — distribuční a výkonové transformátory

Nařízení Komise 1253/2014 — větrací jednotky

Nařízení Komise 2015/1095 — profesionální chladicí boxy, šokové zchlazovače, kondenzační jednotky, procesní chladiče

Nařízení Komise 2015/1185 — lokální topidla na tuhá paliva

Nařízení Komise 2015/1188 — lokální topidla (plynová a elektrická), Úřední věstník EU 23.2.2018 - oprava přílohy II, bod 3, písm. b), podbod ii)

Nařízení Komise 2015/1189 — kotle na tuhá paliva

Nařízení Komise 2016/2281 — ohřívače vzduchu, chladicí zařízení, vysokoteplotní procesní chladiče, ventilátorové konvektory

Nařízení Komise 2016/2282 — používání tolerancí v postupech ověřování (mění 25 nařízení z let 2008 - 2016)

Nařízení Komise 2019/424 - servery a datová úložiště

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
E-salon
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace