Reklama

27. 1. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Aliance pro energetickou soběstačnost

EK potvrdila soulad české podpory obnovitelných zdrojů s právem EU a vyvrátila údajnou překompenzaci u solárních elektráren

V pondělí 23.1.2017 vydala Evropská komise celý text rozhodnutí o tzv. notifikaci podpory obnovitelných zdrojů v České republice. Podle analýzy expertů z Aliance pro energetickou soběstačnost a Solární asociace dokument obsahuje klíčové sdělení, ze kterého vyplývá, že podpora pro solární elektrárny je nastavena v oprávněné výši.

Vyvrací tak tvrzení o údajné překompenzaci podpory pro sluneční elektrárny. Rozhodnutí Evropské komise navazuje na již v listopadu publikované prohlášení, ve kterém komise konstatovala, že podpora je v souladu s unijním právem a podpoří cíle Evropské unie v oblasti energetiky a klimatu. A to aniž by došlo k nepřiměřenému narušení hospodářské soutěže. 

Klíčové body rozhodnutí o „notifikaci podpory obnovitelných zdrojů v ČR“:

•    Doba vyplácení podpory trvá po celou dobu životnosti instalací: pro všechny typy obnovitelných zdrojů 20 let s výjimkou malých vodních elektráren, které podporu pobírají 30 let a solárních elektráren dokončených před rokem 2008, které mají podporu na 15 let (článek (29) Tabulka 1)

•    Solární odvod byl spočítán tak, aby byla dosažena návratnost podle zákona: jakákoliv případná „překompenzace“ byla právě tímto odvodem vyřešena (uvedené tvrzení je v souladu s pozicí Ministerstva průmyslu a obchodu, které v roce 2013 během jednání v Poslanecké sněmovně uvedlo, že prodloužení solárního odvodu ve výši 10 % definitivně řeší možnou překompenzaci podpory). 

•    Vyhodnocení návratnosti projektů se netýká rozsahu malé podpory, tedy těch příjemců, jejichž podpora v součtu za tříleté období nepřekročila 200 tis. EUR, tedy typicky například střešních fotovoltaických elektráren. Souběh provozní a investiční podpory se také z drtivé většiny netýká solárních instalací.

 „Evropská komise vyslovila jednoznačný souhlas s podporou obnovitelných zdrojů v Česku. Kompletní zpráva Evropské komise navíc říká, že v solární energetice není žádný problém s nadměrnou podporou. Náš systém podpory obnovitelných zdrojů je v souladu s právem EU a pomáhá České republice k energetické nezávislosti a snižování podílu fosilních paliv,“ říká Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

„Věříme, že potvrzení notifikačního procesu přispěje ke stabilizaci sektoru obnovitelných zdrojů v České republice a vrátí důvěru desítkám tisíc podnikatelů nejen v solární energetice, ale také zemědělcům, obcím a bankovním institucím. Pokud by vůbec v solární energetice existovala překomenzace podpory, je již podle Bruselu vyřešena solárním odvodem.

Těší nás, že se Ministerstvu průmyslu a obchodu podařilo systém podpory obnovitelných zdrojů notifikovat. Můžeme se tak společně naplno věnovat dalšímu rozvoji decentrální energetiky a akumulaci,“ říká předseda představenstva Solární asociace Tomáš Buzrla.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372