2/2023

EIB spojuje síly s ČMZRB v oblasti energetických úspor

| autor: Českomoravská záruční a rozvojová banka0

EIB spojuje síly s ČMZRB v oblasti energetických úspor

Na jejím základě vzniknou opatření, která přinesou finanční úsporu jak ve veřejné, tak soukromé sféře a přispějí k závazkům ČR z pohledu zvýšení energeticky účinných opatření.

Na základě této smlouvy ve spolupráci s Centrem evropského investičního poradenství (EIAH – subjekt spadající pod EIB) vznikne investiční platforma, která bude za využití zdrojů EU realizovat energeticky účinná opatření.

Prostřednictvím investiční platformy, založené za účelem podpory energeticky efektivních renovací budov, řízené ČMZRB, očekáváme posílení podpory místním subjektům a společnostem energetických služeb, tzv. ESCO společností,“ přibližuje Vazil Hudák, viceprezident EIB.

Investiční platforma bude stimulovat potenciál financování úsporných opatření ve formě tzv. EPC (energy performance contracting) a PBC (performance based contracting) kontraktů.

Bude reagovat na hlavní překážky na trhu tím, že poskytne dlouhodobé udržitelné financování ESCO společností. Zároveň bude pokrývat rizika související s EPC a BPC, jakož i podporou osvědčených postupů a standardizace smluv.

Toto uskupení propojí hlavní aktéry na českém trhu energetické efektivnosti, klíčové experty z řad EIB specializujících se na danou problematiku a bude financováno ČMZRB.

Klíčovým rysem této spolupráce je, že směřuje k podpoře ekonomicky životaschopných a udržitelných opatření s reálně garantovanými úsporami energie a v konečném důsledku přinese finanční úsporu jak ve veřejné, tak soukromé sféře,“ uvádí Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB, a dodává:

„Úlohou naší banky bude propojit finanční zdroje EIB, komerčních bank a evropských strukturálních fondů alokovaných v ČR (v rámci OPPIK) a zajistit tak dlouhodobé financování energeticky úsporných projektů veřejným a soukromým investorům za zvýhodněných podmínek.“

Vznik této investiční platformy, která podpoří realizaci energeticky úsporných projektů na českém trhu, je v souladu s prioritami EIB. Opatření energetické účinnosti snižují náklady a tím posilují konkurenceschopnost ve výrobě zboží a poskytování služeb.

Investice do energetické efektivnosti též představují potenciál pro tvorbu značného počtu pracovních příležitostí. EIB proto podporuje projekty, které přispívají k dosažení cíle EU ve zvyšování energetické účinnosti o 32 % do roku 2020, tedy tak, aby docházelo ke snižování energetické spotřeby.

Poskytování poradenství je také klíčovou součástí Investičního plánu pro Evropu (tzv. Junckerův plán). Jeho cílem je podnítit velmi potřebné investice v evropských zemích. Vytvoření vhodných platforem a nástrojů umožní navýšit investice do ekonomiky a potřebných sektorů. EIAH pokryje náklady na úvodní analýzu trhu a zajištění poradenských služeb.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP