Reklama

7. 9. 2017  |  Aktuality  |  Autor: MPO

ECHA zveřejnila překlad Pokynů v kostce „Registrace“

Aktualizované Pokyny v kostce byly ECHA zveřejněny v červenci 2017 (dne 05. 07. 2017).

Cílem tohoto dokumentu je pomoci uživatelům při plnění jejich povinností vyplývajících z nařízení REACH. Dokument je stručným shrnutím kompletních „Pokynů pro registraci“ a jednoduchou formou vysvětluje registrační povinnosti.

Aktualizace celého dokumentu navazuje na aktualizaci kompletních „Pokynů pro registraci“ (aktualizace k 18. 11. 2016 a překlad k 08. 02. 2017).

K hlavním změnám aktualizované verze 3.0 patří:

  • revize celého dokumentu s ohledem na zastaralé, nesprávné nebo chybějící informace,
  • aktualizace informací o postupu dotazování v oddíle 6.1,
  • aktualizace informací o postupech sdílení údajů,
  • změna struktury oddílu 6 (doplnění oddílu 6.2),
  • aktualizace textu o společném předložení údajů v oddíle 6.2,
  • doplnění odkazů na aktualizované technické příručky s praktickými pokyny o tom, jak připravovat, předkládat a aktualizovat registrační dokumentaci.

Další informace

Zdroj: ECHA webové stránky

ECHA – The European Chemicals Agency/Evropská agentura pro chemické látky

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372