2/2023

ECHA zveřejnila dokument, ve kterém vysvětluje EOGRTS v rámci hodnocení technické dokumentace

| autor: ECHA, překlad MPO0

ECHA zveřejnila dokument, ve kterém vysvětluje EOGRTS v rámci hodnocení technické dokumentace

Ve zveřejněném dokumentu jsou diskutovány zásadní informační zdroje pro definování osnovy EOGRTS i zahájení samotné studie. Dokument je důležitý jednak pro podnikatelské subjekty, které registrují/registrovaly chemické látky vyráběné v EU nebo dovážené do EU v množství > než 100 t/r a také pro jiné zainteresované zájemce.

EOGRTS je modulární testovací metoda, která se používá pro sledovanou vlastnost - toxicita pro reprodukci. Její různé moduly pokrývají:

  • základní osnovu studie a
  • separátní moduly chov a hodnocení druhé dceřiné generace, testování vývojové neurotoxicity a vývojové imunotoxicity.

Odpovídající osnova studie musí být definována, zdůvodněna a zdokumentována. Pro rozhodování o potřebě a osnově studie se musí dohledat a zhodnotit velké množství informací.

Od registrantů se očekává, že jasně vysvětlí důvody, proč byla v jejich registrační dokumentaci určitá osnova pro EORGTS identifikována jako nejvhodnější.

Podrobně je osnova pro zpracování rozšířené jednogenerační studie reprodukční toxicity vysvětlena v Pokynech k požadavkům na informace a hodnocení chemické bezpečnosti (verze 4. 1., říjen 2015).

Pokyny jsou v současné době aktualizovány.

Další informace: report

Dokument ECHA nelze považovat za pokyny ve smyslu požadavků nařízení REACH.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP