1/2021

ECHA zveřejnila aktualizované Pokyny ohledně požadavků na látky obsažené v předmětech (verze 4.0)

| autor: MPO0

ECHA zveřejnila aktualizované Pokyny ohledně požadavků na látky obsažené v předmětech (verze 4.0)

Aktualizované Pokyny ohledně požadavků na látky obsažené v předmětech (verze 4.0) byly zatím zveřejněny pouze v anglickém jazyce. Na překladu do dalších jazyků členských zemí EU se v současné době pracuje.

Pokyny ohledně požadavků na látky obsažené v předmětech (dále pokyny) budou užitečné pro společnosti, které dovážejí nebo vyrábějí předměty.

Pokyny vyjasňují povinnosti společností, které pro ně vyplývají z nařízení REACH, tj.:

- komunikovat se zákazníky:

  • podle čl. 33 odst. 1 nařízení REACH každý dodavatel předmětu obsahujícího látku, která splňuje kritéria uvedená v článku 57 nařízení REACH a je identifikována podle článku 59 odst. 1, v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních poskytne příjemci předmětu dostatek informací umožňujících bezpečné použití předmětu, včetně alespoň názvu látky;
  • podle čl. 33 odst. 2 nařízení REACH na žádost spotřebitelekaždý dodavatel předmětu obsahujícího látku, která splňuje kritéria uvedená v článku 57 nařízení REACH a je identifikována podle článku 59 odst. 1, v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních poskytne spotřebiteli předmětu dostatek informací umožňujících bezpečné použití předmětu, včetně alespoň názvu látky; Příslušné informace musí být poskytnuty zdarma do 45 dní po obdržení žádosti a

- oznamovat přítomnost látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) v dovážených nebo vyráběných předmětech Agentuře pro chemické látky (ECHA). SVHC látky jsou uvedeny na Kandidátském seznamu, který je pravidelně ECHA doplňován.

Aktualizované pokyny zahrnují také nové příklady, které šířeji vyjasňující rozsah povinností společností ve vazbě na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 10. září 2015 (případ C-106/14). 

Podle pravidel se legislativní povinnosti týkají také jednotlivých předmětů, které jsou součástí komplexních předmětů, jako např. součástky automobilu nebo pračky. Byly také aktualizovány a zpřesněny dříve uvedené příklady.

Další informace:

SVHC – Substance Very High Concern/látky vzbuzující mimořádné obavy

ECHA – The European Chemicals Agency/Evropská agentura pro chemické látky

Zdroj: ECHA webové stránky

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo