Reklama

19. 7. 2017  |  Aktuality  |  Autor: MPO

ECHA zveřejnila aktualizované Pokyny (2), které se vztahují k aplikaci nařízení CLP

Aktualizace se týkají Pokynů pro aplikaci CLP kritérií a Pokynů pro označování a balení podle nařízení CLP.

1) aktualizace Pokynů pro aplikaci CLP kritérií (verze 5.0) z července t. r. odráží hlavně změny osmého přizpůsobení technickému pokroku/ATP nařízení CLP (změny provedeny nařízením Komise EU 2016/918). Další vylepšení Pokynů byla provedena na základě získaných zkušeností.

Aktualizace Pokynů se týkají pouze části 1 (Obecný úvod), specifických oddílů části 2 (fyzikální nebezpečnost) a části 3 (nebezpečnost pro zdraví).

2) aktualizace Pokynů pro označování a balení v souladu s nařízením CLP (ES) č. 1272/2008 (verze 3.0) z července t. r. také odráží jednak změny osmého přizpůsobení technickému pokroku/ATP (změny provedeny nařízením Komise EU 2016/918), ale současně je v souladu s pátou revizí UN (OSN) Globálního harmonizovaného systému (GHS).

Výše uvedené změny vyvolaly potřebu vytvoření nové kapitoly o balení pro přepravu a upřesnění výjimky požadavků pro balení kovů v kompaktní formě.

Revidované dokumenty byly zveřejněny pouze v anglickém jazyce.

Další informace:

ECHA – The European Chemicals Agency/Evropská agentura pro chemické látky

ATP – Adaptation to Technical progress/přizpůsobení technickému pokroku

GHS – Globally Harmonised System/Globálně harmonizovaný systém

Zdroj: ECHA webové stránky

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372