1/2024

ECHA zařadila na Kandidátský seznam další látku

| zdroj: MPO0

talha-hassan-wdBqEHzo39g-unsplash
zdroj: unsplash.com

Kandidátský seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) nyní obsahuje 241 položek pro chemické látky, které mohou mít vážný dopad na lidské zdraví nebo na životní prostředí (zveřejněno ECHA 27. 6. 2024).

Nově zařazená látka na Kandidátský seznam, bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxid (ES 201-279-3, CAS 80-43-3), je toxická pro reprodukci a používá se jako pomocná látka, např. jako zpomalovač hoření.

Na červnové zasedání výboru MSC byla plánována také dohoda o postupu identifikace trifenylfosfátu (TPhP; ES 204-112-2) jako látky SVHC. Po konzultaci s předkladatelem dokumentace se ECHA rozhodla proces pozastavit, protože před jednáním byla předložena nová studie z Japonska, jejíž výsledky je třeba posoudit a vyhodnotit. V tomto případě se však jedná o výjimečné opatření platné pouze za určitých specifických podmínek.

Kandidátský seznam obsahuje 241 položek – některé z nich zahrnují skupiny chemických látek, takže celkový počet zařazených chemických látek je vyšší. Tyto látky mohou být v budoucnu zařazeny na seznam látek podléhajících povolení.

Společnostem po zařazení látek do KS vyplývají zákonné povinnosti, které se mohou vztahovat na látky samotné, ve směsích nebo v předmětech. Společnosti jsou odpovědné za řízení rizik těchto chemických látek a za poskytování informací zákazníkům a spotřebitelům o jejich bezpečném používání.

Další informace

Kandidátský seznam

Souhrn povinností vyplývajících ze zařazení do KS

Jak oznámit látky v předmětech

Databáze SCIP

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA