2/2023

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 6 chemických látek

| autor: MPO ČR / ECHA0

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 6 chemických lá

Dne 21. 1. 2019 zahájila ECHA veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování následujících chemických látek:

  • cypermethrin (ISO); ?-cyano-3-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate; cypermethrin cis/trans +/- 40/60 (EC 257-842-9; CAS 52315-07-8). Tato chemická látka (dále látka) má harmonizovanou klasifikaci a označování v příloze VI nařízení CLP. Látka se používá se jako široko spektrální insekticid. Připomínky se očekávají k třídám nebezpečnosti: akutní toxicita, toxicita pro specificky cílené orgány – opakovaná expozice a třídám nebezpečnosti pro životní prostředí; doplňkové informace;
  • acetamiprid (ISO); (1E)-N-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-N'-cyano-N-methylethanimidamide; (E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine (EC -; CAS 135410-20-7; 160430-64-8). Tato látka má harmonizovanou klasifikaci a označování v příloze VI nařízení CLP. Látka se používá jako insekticid. Připomínky se očekávají k třídám nebezpečnosti: akutní toxicita, karcinogenita, toxicita pro reprodukci a třídám nebezpečnosti pro životní prostředí.
  • thiamethoxam (ISO); 3-(2-chloro-thiazol-5- ylmethyl)-5- methyl[1,3,5]oxadiazi nan-4-ylidene-N-nitroamine (EC 428-650-4; CAS 153719-23-4). Tato chemická látka (dále látka) má harmonizovanou klasifikaci a označování v příloze VI nařízení CLP. Látka se používá jako účinná látka v přípravcích na ochranu rostlin působících jako insekticid. Připomínky se očekávají k třídám nebezpečnosti: fyzikální nebezpečnost – hořlavá tuhá látka, akutní toxicita, toxicita pro reprodukci a třídám nebezpečnosti pro životní prostředí.
  • tetrafluoroethylene (EC 204-126-9; CAS 116-14-3). Tato látka nemá schválenou harmonizovanou klasifikaci a označování v příloze VI nařízení CLP. Látka se používá hlavně při výrobě polymerů. Připomínky se očekávají k třídě nebezpečnosti: karcinogenita.
  • (3aS,5S,6R,7aR,7bS,9aS,10R,12aS,12bS)-10-[(2S,3R,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5,6-dimethylheptan-2-yl]-5,6-dihydroxy-7a,9a-dimethylhexadecahydro-3H-benzo[c]indeno[5,4-e]oxepin-3-one; 24-epibrassinolide (EC -; CAS 78821-43-9).

Tato látka nemá schválenou harmonizovanou klasifikaci a označování v příloze VI nařízení CLP. Látka se hlavně používá jako účinná látka v přípravcích na ochranu rostlin.

Připomínky se očekávají k: vybraným fyzikálním nebezpečnostem, vybraným nebezpečnostem pro lidské zdraví včetně akutní toxicity, žíravosti/dráždivosti pro kůži, vážného poškození očí, senzibilizace kůže, toxicity pro specifické cílové orgány – opakovaná a jednorázová expozice, mutagenity v zárodečných buňkách, karcinogenity a toxicity pro reprodukci, i nebezpečnosti pro vodní prostředí.

Další informace lze nalézt v návrhu zprávy o hodnocení, která je předložena k veřejné konzultaci na webových stránkách EFSA.

Tato látka má harmonizovanou klasifikaci a označování v příloze VI nařízení CLP. Látka se používá jako účinná látka v přípravcích na ochranu rostlin a biocidních přípravcích.

Připomínky se očekávají k: vybraným fyzikálním nebezpečnostem, senzibilizaci kůže a nebezpečnostem pro životní prostředí.

K návrhu se lze vyjádřit prostřednictvím elektronického formuláře (formulář/formuláře) uvedeného na webových stránkách ECHA v sekci veřejné konzultace/předchozí konzultace týkající se harmonizované klasifikace a označování v termínu:

do 22. března 2019 (do 23:59 helsinkého času)

Připomínky budou následně publikovány na webových stránkách ECHA.

Zároveň žádáme české subjekty, které budou přispívat do veřejné konzultace, aby svá stanoviska zaslaly pro informaci MPO na adresu kozmikova@mpo.cz.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP