2/2023

ECHA vyzývá k podání podnětů a připomínek k návrhu databáze předmětů obsahujících nebezpečné chemické látky zařazené do Kandidátského seznamu

| autor: MPO ČR / ECHA0

ECHA vyzývá k podání podnětů a připomínek k návrhu databáze předmětů obsahujících nebezpečné chemi

Výzva k podání podnětů a připomínek k návrhu databáze předmětů obsahujících nebezpečné chemické látky uvedené v Kandidátském seznamu podle rámcové směrnice o odpadech. Agentura ECHA má za úkol vytvořit novou databázi o přítomnosti látek z Kandidátského seznamu v předmětech. Tento úkol vyplývá z revidované rámcové směrnice o odpadech, která nabyla účinnosti v červenci 2018.

Databáze je určena podnikatelským subjektům zpracovávajícím odpady a recyklované materiály. Na požádání bude přístup do této databáze umožněn i spotřebitelům. Hlavním cílem projektu je posílení komunikace v dodavatelském řetězci, kdy v souladu s nařízením REACH podniky musí komunikovat v dodavatelském řetězci a o přítomnosti látek z Kandidátského seznamu informovat agenturu ECHA.

Databáze bude obsahovat informace předložené společnostmi, které vyrábějí, dovážejí nebo uvádějí na trh předměty, které obsahují látky zařazené na Kandidátský seznam. Společnosti budou mít povinnost předkládat tyto informace pro předměty, které uvedou na trh od 5. ledna 2021.

Agentura ECHA vypracovala návrh scénáře této databáze a tento návrh bude konzultovat se zúčastněnými stranami. Výsledky této výzvy budou prezentovány a projednány na workshopu v Helsinkách ve dnech 22. - 23. října 2018. Na obdržené podněty a připomínky nebudou poskytovány individuální odpovědi. Podněty a připomínky předkládejte nejpozději do úterý 9. října 2018 formou odpovědí na otázky uvedené zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP