1/2024

ECHA navrhla 18 látek do přílohy XIV nařízení REACH

| zdroj: MPO ČR / ECHA0

ECHA navrhla 18 látek do přílohy XIV nařízení REACH

ECHA doporučila Evropské komisi zařadit na seznam látek podléhajících povolení (příloha XIV nařízení REACH) dalších osmnáct látek z Kandidátského seznamu. Navržené látky jsou používány ve velkých objemech a mají široké použití, což může znamenat nebezpečí pro lidské zdraví nebo životní prostředí.

Některé z těchto látek nejsou v současnosti v EU používány, ale mohly by nahradit další látky doporučené do seznamu látek podléhajících povolení, což by vedlo k nežádoucí substituci.

Veřejná konzultace k návrhu na doporučení látek probíhala od září do prosince 2018. Výbor členských států projednal obdržené připomínky a 26. června 2019 přijal své stanovisko.

ECHA při rozhodování o látkách, které nyní doporučuje do přílohy XIV, vzala do úvahy připomínky, aktualizace registračních dokumentací a stanovisko MSC. Do konečného doporučení jsou zahrnuty všechny látky, které prošly veřejnou konzultací.

9. doporučení zahrnuje následující látky (nebezpečná vlastnost a příklady použití):

 • 4,4'-isopropylidenediphenol (bisphenol A; BPA): toxický pro reprodukciendokrinní disruptor pro zdraví a životní prostředí; tvrdidlo do epoxidových pryskyřic;
 • 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™): vPvB; zpomalovač hoření do lepidel a polymerů;
 • Reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear (RP-HP) with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-HPbl): endokrinní disruptor pro životní prostředí; maziva a tuky;
 • 2-ethylhexyl10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE): toxický pro reprodukci; stabilizátor do polymerů;
 • Reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE): toxický pro reprodukci;; stabilizátor do polymerů;
 • 4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl alcohol with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC  202-027-5) or Michler's base (EC 202-959-2): karcinogenní; tiskové barvy;
 • Dioxobis(stearato)trilead: toxický pro reprodukci; stabilizátor do PVC;
 • Fatty acids, C16-18, lead salts: toxický pro reprodukci; stabilizátor do PVC;
 • Trilead dioxide phosphonate: toxický pro reprodukci; stabilizátor do PVC, výroba pryže, zadní strana zrcadel;
 • Sulfurous acid, lead salt, dibasic: toxický pro reprodukci; stabilizátor do PVC, zadní strana zrcadel;
 • [Phthalato(2-)]dioxotrilead: toxický pro reprodukci; stabilizátor do PVC;
 • Trilead bis(carbonate) dihydroxide: toxický pro reprodukci; barvy pro umělce;
 • Lead oxide sulfate: toxický pro reprodukci; zadní strana zrcadel;
 • Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [1], cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [2], trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [3] (HHPA): senzibilizující dýchací cesty; tvrdidlo do epoxidových pryskyřic;
 • Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] (MHHPA): senzibilizující dýchací cesty; tvrdidlo do epoxidových pryskyřic;
 • Tetraethyllead: toxický pro reprodukci; aditivum do leteckého paliva;
 • 2-methoxyethanol: toxický pro reprodukci; rozpouštědlo;
 • 2-ethoxyethanol: toxický pro reprodukci; rozpouštědlo.

Konečné rozhodnutí o zařazení látek do přílohy XIV nařízení REACH bude přijato Komisí ve spolupráci s členskými státy a Evropským parlamentem.

Další informace:

ilustrační foto/pixabay

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP