1/2024

ECHA jednala o glyfosátu a vydala stanoviska k šestimocného chromu

| autor: MPO0

ECHA jednala o glyfosátu a vydala stanoviska k šestimocného chromu

Výbor pro posuzování rizik (RAC) a výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) přijaly konečná stanoviska k 19 žádostem o povolení. Deset stanovisek se týká pěti žádostí předložených průmyslovým konsorciem (CCST) k použití sloučenin šestimocného chromu v letectví a leteckém odvětví.

Čtyři stanoviska se vztahují k použití sloučenin chromu při chromování a v automobilovém průmyslu. Tři stanoviska se týkají použití dichromanu sodného v průmyslu celulózy a papíru. Zbývající stanoviska zahrnují chromování v různých průmyslových odvětvích a elektrolytickou pasivaci pocínované oceli v obalovém průmyslu.

Výbory agentury ECHA doporučily, aby na žádosti CCST bylo pro přezkum poskytnuto sedmileté období za specifických podmínek, které jsou důležité pro snížení rizika látek způsobujících rakovinu. Tato žádost se vztahuje na následné uživatele včetně výrobců letadel a leteckých společností.

Výbor RAC rovněž zahájil diskuzi o harmonizované klasifikaci a označení glyfosátu. Diskuze se zúčastnilo několik akreditovaných zainteresovaných stran, jmenovitě německý Spolkový ústav pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BAuA) jako předkladatel dokumentace; Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA); Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC); společné zasedání FAO/WHO k reziduím pesticidů v potravinách (JMPR); glyfosát task force (GTF) a zástupce občanské společnosti (Aliance pro zdraví a životní prostředí HEAL).

Výbor RAC bude v diskuzi o navrhované klasifikaci glyfosátu pokračovat na svém příštím jednání v březnu 2017 a konečné nezávislé vědecké stanovisko lze očekávat během roku 2017.

Výbory přijaly rovněž stanoviska k dalším 11 návrhům harmonizované klasifikace a označení.

Více informací o konečných stanoviscích k žádostem o povolení a o přijatých stanoviscích k návrhům harmonizované klasifikace a označení jsou uvedeny v příloze aktuality.

Další informace:

Příloha [PDF][EN]

Zpráva o projednávání harmonizované klasifikace glyfosátu výborem RAC

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP