1/2024

Dvě významné české firmy na trhu energetických úspor uzavřely manželství

| autor: ČEZ0

Dvě významné české firmy na trhu energetických úspor uzavřely manželství

Historie společností ENESA a pardubické EVČ je úzce propojena. Podílely se na řadě významných projektů, jako byl energeticky úsporný projekt v Národním divadle nebo EPC pro objekty náležející Pardubickému kraji. V roce 2015 se obě firmy staly součástí ČEZ ESCO a vzájemné spojení se jevilo jako stále logičtější krok.

V té době, po čtvrtstoletí své existence, měla EVČ na kontě téměř 700 projektů. Díky zdrojům a rozvodům tepla v systémech centrálního zásobování vyprojektovaných a dodaných společností EVČ dnes mají zajištěny dodávky tepla domácnosti a veřejné i komerční objekty v řadě českých měst.

ENESA se zase stala českou jedničkou na poli komplexních energetických úspor formou EPC, kdy je úspora přímo garantována ve smlouvě a investice se splácí ze samotných uspořených peněz.

„Obě společnosti se věnovaly energetickým úsporám a rekonstrukcím energetických hospodářství ve firmách a státní správě. Zatímco ENESA byla silnější ve veřejném sektoru, EVČ měla výbornou pozici v soukromé sféře,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

„Rozhodli jsme se vytvořit jeden silný tým připravený realizovat nejen zakázky dosavadního typu, ale poskytovat nové služby jako Performance Based Contracting,projektování v BIM a podobně.“

„Důležitost projektů energetických úspor bude v budoucnu růst, ať už půjde o klasické rekonstrukce zásobování energiemi, nebo o komplexní projekty EPC. Evropská unie má stále ambicióznější energetické cíle a právě tyto projekty jich mají pomoci dosáhnout,“ říká generální ředitel ENESA Václav Taubr.

Nové cíle EU v oblasti energetické účinnosti stanovují, že státy Evropské unie sníží do roku 2030 spotřebu energií o 32,5 procenta. Právě kontrakty EPC, kdy dodavatel přímo ve smlouvě úspory garantuje, mají být jedním z hlavních způsobů, jak těchto cílů dosáhnout.

Důkazem potenciálu projektů energetických úspor jsou i loňské výsledky projektů EPC společností ENESA a EVČ.

Společnosti očekávají, že jejich projekty ušetřily v roce 2018 za energie zákazníkům celkem 215 milionů korun, meziročně o 4 procenta více. Dosažená úspora byla celkově o 21,5 milionu korun vyšší, než smlouvy garantují.

Po celé ČR poskytuje ČEZ ESCO energetické služby se zárukou (EPC) v rámci 38 projektů realizovaných ve zhruba 250 objektech ve vlastnictví krajů, měst, ale i privátních majitelů.

Ivo Slavotínek, dosavadní ředitel ENESA a jeden z otců zakladatelů českého trhu energetických úspor, který v devadesátých letech přivezl formát EPC ze Spojených států, bude pokračovat v rámci strategického týmu ČEZ ESCO.

„Jedním z mých cílů při prodeji firmy ENESA do ČEZ ESCO bylo věnovat se strategickým projektům do budoucna, na které mi v rámci ENESA nezbýval čas.

Česko a celá Evropské unie míří směrem k šetrným budovám, což je správný trend. Chtěli bychom do komplexních rekonstrukcí a nových staveb vnést zkušenosti získané z projektů EPC,“ říká Slavotínek.

„Nové budovy dnes nejsou pouhými stavbami, ale provázanými technologickými systémy. Podíl technologií na celkové ceně zakázky dosahuje až 30 procent, a proto je nutné hledět nejen na investiční náklady, ale na provozní ukazatele během celého životního cyklu budovy. Tady mohou zkušenosti s EPC významně pomoci.“

Slavotínek se tak chce do budoucna věnovat konceptu PBC (Performance Based Contracting) – což je rozšíření konceptu EPC i na celkové rekonstrukce a nově vznikající budovy. Zatímco EPC se týká rekonstrukcí existujících budov, PBC přenáší výhody EPC i na nové budovy.

Dodavatel PBC tak přímo ve smlouvě garantuje, že budova bude splňovat dohodnuté funkční a výkonnostní parametry. Cílem je zajistit dlouhodobě kvalitní vnitřní prostředí budovy za předem stanovené provozní náklady.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA