2/2023

Důležité informace pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP k nastalému nouzovému stavu

| zdroj: OPŽP0

Důležité informace pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP k nastalému nouzovému stavu

Fungování Státního fondu životního prostředí ČR

Administrace podaných žádostí o podporu – hodnocení, schvalování žádostí a proplácení dotací probíhá ve standardním režimu.

Pro komunikaci s projektovými manažery je možné i nadále využívat e-mailové a mobilní telefonní kontakty, případně webová prostředí dotačních monitorovacích systémů (MS2014+ apod.).

Krajská pracoviště SFŽP ČR jsou pro osobní návštěvy a konzultace do odvolání uzavřena.

V provozu zůstává bezplatnázelená linka Fondu: 800 260 500, a to v pracovních dnech od 7.30 do 16 hodin.

Úřední hodiny podatelny SFŽP ČR na centrále v Praze jsou omezeny na pondělí od 9 do 12 hodin a středu od 12 do 15 hodin.

Pozastaveny jsou monitorovací návštěvy a kontroly na místě.

Dopad na lhůty OPŽP

Jedná se o lhůty vyplývající z pravidel pro žadatele v OPŽP, nikoli lhůty zákonné.

Apelujeme na žadatele a příjemce, aby pokud je to možné, respektovali standardní lhůty. V opačném případě je možné využít institut žádosti o prodloužení lhůty.

Při doplňování dokumentů k formální kontrole bude v případě průběžných výzev lhůta pro doplnění prodloužena dle požadavku žadatele. V případě kolových výzev jsou lhůty automaticky prodlouženy na 15 kalendářních dnů. Na základě žádosti žadatele, odůvodněné souvislostí se šířením SARS-CoV-2, může být lhůta prodloužena i individuálně. O prodloužení je v takovém případě nutné požádat.

Vzhledem k aktuální situaci může docházet k posunům termínů předložení žádostí o platbu, případně zahájení nebo ukončení realizace projektu. Tyto změny je nutné zohlednit ve finančním plánu projektu pomocí podání žádosti o změnu projektu.

Ostatní lhůty (realizační lhůty, závěrečné vyhodnocení akce, monitorovací zprávy ad.) je možné v odůvodněných případech v souvislosti se šířením SARS-CoV-2 prodloužit o dobu nezbytně nutnou a možnou.

Vliv na harmonogram výzev

Aktuálně se změna týká výzev s koncem příjmu žádostí připadajícím na 6. dubna 2020, tedy výzev č. 143 a 145. U těchto výzev byl příjem žádostí prodloužen o jeden měsíc do 7. května 2020.

Doporučení

Využijte možnosti financování z OPŽP ve formě žádosti o platbu na neuhrazené faktury.

Věříme, že námi přijatá opatření vám pomohou lépe překlenout stávající krizové období a umožní řádné dokončení realizace vašich projektů. V případě jakýchkoliv dotazů či problémů spojených s administrací či realizací projektů se na nás neváhejte kdykoliv obrátit.

Pokud se vám opakovaně nedaří spojit se s vaším projektovým manažerem, pište prosím, na speciální adresu:opzp.problem@sfzp.cz.

Veškerá opaření budeme průběžně vyhodnocovat a v závislosti na vývoji situace aktualizovat.

Ke stažení

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP