1/2024

Dřevo patří do oběhu. Jak neplýtvat českým zdrojem řeší nová studie INCIEN

| zdroj: INCIEN0

weiye-tan-KJnY-3EuT3c-unsplash
zdroj: unsplash.com

V České republice bylo za rok 2021 vytěženo cca 30 mil. m³ surového dříví a další 2 mil. m³ dovezeny ze zahraničí. Zpracováno z toho bylo však jen 15 mil. m³ a zbývající část byla převážně vyvezena do zahraničí. S odezníváním kůrovcové kalamity se těžba této klíčové suroviny od roku 2022 snižuje, přičemž zůstává mnoho výzev a nejistot do budoucích let včetně rizika jejího nedostatku.

A nastává otázka: umíme dřevo efektivně a dlouhodobě využívat ve výrobcích s vyšší přidanou hodnotou, recyklovat a vracet do oběhu? Jaké výzvy a příležitosti čekají české dřevozpracující firmy i související odvětví v blízké budoucnosti a jakou roli může hrát cirkulární ekonomika? Dřevu a jeho rozličnému zpracování věnovaná studie INCIEN, která představuje přehledný výzkum, důležitá data i dobré příklady z praxe, vyjde už 22. května. 

Studie zkoumá materiálový tok dřeva v ČR. Jeho cestu z lesa přes různá odvětví dřevozpracujícího sektoru a jeho materiálové využití, od pilařského zpracování přes výrobu buničiny a papíru až po deskové materiály z dřevního recyklátu. Ty dále putují například do stavebnictví, logistiky, nábytkářství a bytových interiérů, ale také do obalů nebo na zpracování textilních vláken. Tady to ale bohužel často končí – produkty ze dřeva jsou na konci své životnosti z větší části spáleny, skládkovány nebo v případě sběrového papíru vyvezeny.

Zástupce Think Tanku zajímaly možnosti cirkulární bioekonomiky v hodnotovém řetězci pro dřevo v České republice a její možný rozvoj. Cílem studie bylo shrnout současný stav a posoudit potenciál cirkulárního nakládání se dřevem a jeho produkty v České republice  – od ekodesignu dřevostaveb a dalších výrobků a prodloužení jejich životnosti až po jejich opětovné využívání nebo recyklaci. Zároveň studie poskytne přehled klíčových hráčů, výzkumných projektů a také nejrůznějších iniciativ, které souvisí s kaskádovým a cirkulárním využitím dřeva. 

Bez dřeva to nepůjde

Pokud je dřevo obnovitelnou surovinou, proč ho potřebujeme efektivněji využívat? Důvodů je mnoho: čím dál více je využíváno pro energetické účely (důvod ekonomický – současná energetická krize, zvyšování podílu OZE včetně biomasy), zároveň je potřeba posílit surovinovou bezpečnost ČR, zejména pro potenciální rozmach dřevostaveb a dekarbonizaci stavebnictví. Rychlá změna klimatu a dopady kůrovcové kalamity, vyšší ochrana lesních ekosystémů a zpřísňující se politika lesního hospodářství na úrovni EU navíc mohou zamíchat kartami stran množství dostupné lesní biomasy.

Kaskádové využití dřeva ve dřevozpracujícím průmyslu, materiálová účinnost ve výrobě, dlouhá životnost a modulární design, znovupoužití nebo sdílení výrobků ze dřeva, oprava, repasování nebo recyklace – cirkulární ekonomika nabízí mnoho cest, jak se připravit na vyšší poptávku po dřevě a jeho potenciální nedostatek. Ostatně se touto cestou už jasně ubírá připravovaná legislativní vlna EU. Jedna příležitost ke zlepšení za všechny: v ČR (a nejen v ní) se nevede zvláštní evidence o třídění odpadního nábytku, přitom se ale podle nového průzkumu skládkují odhadem až stovky tisíc tun ročně.

Studie ale nemapuje pouze Česko. Bilaterální spolupráce s Norským institutem pro výzkum bioekonomiky (NIBIO) umožňuje sdílet znalosti, zkušenosti a současné trendy ze severské země. Konkrétně z norského lesnického sektoru, dřevozpracujícího průmyslu a hodnotového řetězce pro dřevěné výrobky ve stavebnictví a dalších odvětvích, zejména v rámci aktuálních víceletých výzkumných projektů (SirkTRE a jeho dílčí část CirkWOOD, SmartForest). 

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP