Reklama

20. 10. 2016  |  Aktuality  |  Autor: MZe

Dotační program MZe podpoří vodní toky a nádrže

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dotační program 129 290 s názvem „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“.

Cílem programu je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří odtokový režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích.

Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení protipovodňové ochrany v případě povodní.

Veškeré informace a podmínky jsou k dispozici zde.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372