1/2022

Dotace na EKIS - výzva k podávání žádostí byla zveřejněna

| zdroj: MPO0

pexels-oleg-magni-2058128.jpg
zdroj: pexels

Dne 9. 5. 2022 byla zveřejněna výzva č. EFEKT 2/2022 k podávání žádostí o dotaci na EKIS - energetické konzultační a informační středisko. Příjem žádostí o dotaci bude zahájen 10. 5. 2022 prostřednictvím systému AIS MPO. Uzávěrka příjmu žádostí bude 31. 5. 2022.

Roční výzva s alokací 25 mil. Kč je součástí Státního programu EFEKT 2022-2027. Dotace je určena pro široký okruh žadatelů s odbornou kvalifikací.

Plné znění výzvy č. EFEKT 2/2022 naleznete na stránkách MPO-EFEKT. Zde jsou vám k dispozici veškeré potřebné instrukce včetně metodického pokynu s požadavky na formu a obsah dokumentů nutných k podání žádosti o dotaci a návody krok za krokem k úspěšnému podání žádosti a čerpání dotace.

Cílem této dotace je doplnit a zkvalitnit síť bezplatných energetických poraden tzv. EKIS a s jejich odbornou pomocí podnítit veřejnost, podnikatele i představitele obcí ve snaze dosáhnout energetických úspor. Práce EKIS spočívá nejen v radách o úsporách energie, ale také například v praktické pomoci s podáním žádosti o dotace s potenciálem energetických úspor z jiných dotačních programů.

Výběrovým kritériem pro žadatele je především odbornost poradenského týmu a také lokalita poradny.

Maximální výše dotace je 300.000,- Kč na rok. Podpora je ve výši 1.000,- Kč za hodinu konzultace.

Během 1-2 měsíců bude následovat vyhlášení výzvy pro již schválená EKIS, která budou moci požádat o dotaci na zpracování návrhu energetických opatření. Tato dotace umožní EKIS čerpat na tyto služby pro veřejnost dalších 200.000,- Kč. Výzva je kolová a dotace je poskytována předem.

Rádi přivítáme v síti EKIS další odborníky, zejména v lokalitách, kde dosud poradna není. Informace o stávajících EKIS naleznete na výše uvedeném webu MPO EFEKT.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO