1/2024

Dotace na domovní čistírny odpadních vod jsou rozebrány

| autor: Tisková zpráva MŽP0

Dotace na domovní čistírny odpadních vod jsou rozebrány

Rychle mizí i dotace na posílení zdrojů pitné vody. Sucho nutí starosty zajistit občany do budoucna. Dotaci tak obdrží i další nové projekty na budování a posilování zdrojů pitné vody nebo naopak na likvidaci nepotřebných vrtů.

Od listopadu loňského roku mohly obce žádat o dotaci na domovní čistírny odpadních vod pro své občany. Připraveno pro ně bylo 100 milionů korun, které se díky velkému zájmu stihly vyčerpat s velkým předstihem a výzva proto byla uzavřena čtyři měsíce před avizovaným termínem. Do konce července dorazilo na Státní fond životního prostředí ČR 21 žádostí o dotaci v celkové výši přesahující 121 milionů korun.

„Těší mě, že obce mají o čištění odpadních vod zájem. Na kanalizaci u nás není připojeno stále více než 1,5 milionu lidí, což je také jeden z důvodů nedostatečné kvality povrchových vod v ČR. Přitom dostatek a kvalita pitné vody patří mezi naše hlavní priority," říká ministr životního prostředí Richard Brabec a dodává, že 14 žádostí s celkovou výší dotace přesahující 62 milionů již bylo schváleno a dalších 7 projektů je ve fázi posuzování. 

„Díky 548 čistírnám bude nově zajištěno čištění odpadních vod pro 2 785 lidí. Navíc za náklady, které jsou často podstatně nižší oproti budování centrálních čistíren odpadních vod a souvisejících stokových systémů." Na ty nemají malé obce často vůbec finanční prostředky.

S tím souhlasí i starostka Dolní Lomné na Frýdecko-Místecku Renata Pavlinová, které téměř 17milionová dotace na domovní čistírny pomůže vyřešit jinak bezvýchodnou situaci s odkanalizováním odlehlých částí obce. 

„Klasickou čistírnou bychom nikdy nedosáhli takového efektu. Naše obec je rozlohou roztříštěná, celkový počet obyvatel malý. Centrální část je sice napojena na veřejnou kanalizaci, ale náklady na odkanalizování okrajových částí jsme spočítali na 70 milionů korun. Utáhnout to je pro naši obec s 10milionovým rozpočtem naprosto nereálné, a ani bychom nepokryli všechny domy," popisuje situaci v obci starostka, která pořídí domovní čistírny pro 158 bytových jednotek. 

„Tento program byl darem z nebes. Je jako dělaný na míru malým obcím, jako jsme my. Za nízké náklady situaci vyřešíme a ještě předejdeme znečišťování vodních zdrojů. Dotace nám pokryje 80 procent nákladů, zbytek zvládneme z vlastních zdrojů. Lidé jsou tu opravdu nadšeni, o čistírnu se přihlásili téměř všichni," neskrývá radost ze získané dotace starostka.

Kromě dotací na domovní čistírny odpadních vod schválil v posledních dnech ministr Brabec rovněž přes 11 milionů korun v dotační podpoře dalším pěti projektům na likvidaci nepotřebných vrtů.

Dotace v celkové výši 25 milionů korun obdrží též 29 nových projektů na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody. Právě dotace na zdroje pitné vody patří také mezi ty, o které je mezi obcemi zájem. Dosud bylo přijato 198 žádostí, z toho bylo již 142 žádostí s dotací v celkové výši téměř 141 milionů korun schváleno. 

„Díky naší podpoře tak získá více než 93 tisíc lidí dostatek kvalitní pitné vody," říká ministr Brabec a dodává, že číslo ještě poroste, jelikož výzva na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné je stále otevřená.

„Případní zájemci by neměli s podáním žádosti váhat příliš dlouho, ve výzvě zbývá necelých 90 milionů korun," připomíná ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

S podporou domovních čistíren ale nekončíme, další výzva možná už v září

Obce, které mají o dotaci na domovní čistírny odpadních vod zájem, ale nestihly podat žádost, si nemusí zoufat. „Připravujeme pokračování této výzvy s předpokládaným termínem jejího vyhlášení v září tohoto roku. Finanční alokace na další výzvu bude stanovena v závislosti na disponibilních prostředcích Fondu," slibuje ministr Brabec s tím, že podmínky poskytnutí dotace budou velmi podobné dosavadním.

Podporu opět budou moci získat projekty realizované v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možnost připojení ke stokové síti. Celková výše podpory může dosáhnout až 80 procent z celkových způsobilých výdajů projektu, mezi ně lze zahrnout náklady na projektovou přípravu, nákup technologie, instalaci a napojení čistírny i následný monitoring po dobu deseti let, který je podmínkou získání dotace.

„Tam, kde je efektivní řešit nakládání s odpadními vodami stokovým systémem, zakončeným buď jednou, nebo i více čistírnami odpadních vod, nabízíme podporu z Operačního programu Životní prostředí. A zřejmě poslední výzvu na tuto oblast připravujeme na září letošního roku," uzavírá Petr Valdman. Doposud bylo v rámci OPŽP schváleno 288 vodohospodářských projektů s podporou z EU přes 8 miliard Kč.

Poznámky:

  • Více informací o ukončené výzvě č. 11/2016 zaměřené na domovní čistírny odpadních vod naleznete na tomto odkazu

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP