1/2021

Dotace až 50 milionů korun na instalaci fotovoltaiky ve firmách

| zdroj: Agentura pro podnikání a inovace0

Dotace až 50 milionů korun na instalaci fotovoltaiky ve firmách

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), zahájila 13. ledna 2020 příjem žádostí do výzvy programu Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva III. Výzvu vyhlásilo 13. prosince 2019 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK (tisková zpráva zde). Příjem žádostí potrvá do 31. srpna 2020.

Předmětem výzvy je dotační podpora instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace elektrické energie pro vlastní spotřebu podniku. Plánovaná alokace na tuto výzvu je 500 milionů korun. Míra podpory je 80 % pro malé podniky, 70 % pro střední podniky a 60 % pro velké podniky ze způsobilých výdajů projektu.

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč. Výše dotace schválená k proplacení v žádostech o platbu musí u každého projektu v součtu dosáhnout rovněž minimálně 2 mil. Kč, nestanoví-li rozhodnutí o poskytnutí dotace jinak.

Oproti předchozím výzvám přináší III. Výzva řadu zjednodušení: zrušili jsme povinnost dokládat podnikatelský záměr, historickou spotřebu, projektovou dokumentaci či položkový rozpočet, zrušili podporu v režimu de minimis, zvýšili maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému na 2 MWp, zjednodušili a snížili hodnotící kritéria a zavedli další opatření, od nichž si slibujeme, že povedou k větší atraktivitě výzvy pro žadatele i zrychlení hodnocení žádostí.“ říká Petr Kolář, ředitel Sekce rozvoje podnikatelského prostředí API.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, kde si mohou zájemci o dotace z OP PIK domluvit konzultace a poradenství. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem přes zelenou linku 800 800 777 či na řadě seminářů, které API pravidelně pořádá. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

ilustrační foto/pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo