1/2024

Dohoda CETA je příležitostí pro Vaši firmu

| autor: MPO0

Dohoda CETA je příležitostí pro Vaši firmu

Co se tedy mění tímto dnem? „Je odstraněno 98 % veškerých cel, zpřehledňují se celní procedury, otevírá se kanadský trh služeb, naše podniky se budou moci účastnit veřejných tendrů vypisovaných na federální i provinční úrovni, zjednodušují se pravidla pro vysílání zaměstnanců či zajištění podnikatelských cest, nebo se sjednocují pravidla pro investory,“ vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

CETA je výsledkem mnohaleté práce vyjednavačů na obou stranách. Motivací bylo zjednodušit obchodování mezi našimi zeměmi a podpořit ekonomickou prosperitu, tvorbu pracovních míst a nabídnout diverzifikaci exportních destinací.

„ČR a Kanada mají v tomto mnoho společného. Obě ekonomiky jsou velmi provázané se svým velkým sousedem – dominantním obchodním partnerem jsou pro Kanadu Spojené státy americké, kam míří tři čtvrtiny kanadské produkce, pro ČR je takovým partnerem Německo, resp. EU jako celek, kam míří 34 %, resp. 83 % veškerého českého vývozu.“ podtrhuje podobnosti náměstek ministra Vladimír Bärtl.

Proto je pro české firmy dohoda CETA příležitostí objevit nový trh, který pro ně může být přijatelnou variantou oproti Spojeným státům. „CETA otevírá bránu na severoamerický trh, a to i pro malé a střední podniky, pro které mohou překážky pro vstup na trh být natolik zásadní, že expanzi za oceán nepodniknou,“ připomíná ministr Havlíček.

Institut prozatímního provádění umožňuje čerpat výhody z dohody ještě před tím, než dojde k dokončení celého ratifikačního procesu dohody o volném obchodu. Členské státy vymezily rozsah prozatímního provádění v souladu s rozdělením kompetencí v EU.

Vyloučeny byly tyto oblasti dohody - investiční ochrana a ustanovení Systému investičního soudního, přístup na trh investic pro portfoliové investice, ustanovení upravující camcording (nelegální natáčení filmů v kině), vybraná ustanovení v oblasti správního a soudního rozhodování v kapitole o udržitelném rozvoji, a vybraná ustanovení finančních služeb a zdanění.

„Spuštění prozatímního provádění je jen začátkem dlouhého procesu. Dohoda CETA jako dohoda moderní a pokročilá obsahuje nové typy závazků a pravidel obchodování. Proto lze očekávat, že v průběhu implementace a každodenního fungování dohody se objeví nejasnosti.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ocení všechny podněty k fungování CETA a jsme připraveni asistovat při jejich řešení,“ uzavírá náměstek pro řízení sekce EU a zahraničního obchodu Vladimír Bärtl. 

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling