1/2024

Do nástroje IUCLID budou zahrnuty nové třídy nebezpečnosti podle nařízení CLP

| zdroj: MPO0

national-cancer-institute-XknuBmnjbKg-unsplash
zdroj: unsplash.com

Po změně nařízení o klasifikaci, označování a balení (nařízení CLP) mohou společnosti do svých dokumentací v IUCLID již od konce dubna uvádět informace o nových třídách nebezpečnosti (zveřejněno ECHA 9. 4. 2024).

Nové třídy nebezpečnosti pro klasifikaci, označování a balení látek a směsí budou zahrnuty do softwaru IUCLID od 29. dubna 2024.

Jedná se o:

  • endokrinní disruptory pro lidské zdraví (ED HH) nebo životní prostředí (ED ENV);
  • perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT); vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB)
  • perzistentní, mobilní a toxické (PMT); vysoce perzistentní a vysoce mobilní (vPvM).

Společnosti mohou začít uvádět informace týkající se těchto nebezpečí při předkládání dokumentací podle nařízení CLP, REACH a o biocidních přípravcích.

Pro látky a směsi platí různá přechodná období. Po jejich uplynutí musí společnosti při předkládání informací agentuře ECHA uvést, jak je látka nebo směs klasifikována z hlediska nových tříd nebezpečnosti.

V současné době nedochází ke změnám při kontrole úplnosti registrací v souvislosti s novými třídami nebezpečnosti, avšak asistent pro validaci IUCLID bude upozorňovat, aby tyto údaje byly zadávány, pokud budou k dispozici. ECHA rovněž aktualizuje příručky pro přípravu dokumentace s radami ohledně nových polí v IUCLID.

Na podzim 2024 bude rozšířena databáze chemických látek ECHA CHEM o přepracovaný seznam klasifikací a označení s novými třídami nebezpečnosti. K dispozici budou také pokyny k novým třídám nebezpečnosti.

Další informace:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP