1/2024

Dnešní představení ATLASU ENERGIE: obnovitelné zdroje jsou klíčem pro evropskou energetickou transformaci

| autor: TZ Hnutí DUHA0

Dnešní představení ATLASU ENERGIE: obnovitelné zdroje jsou klíčem pro evropskou energetickou trans

Překlad atraktivní ediční řady publikací shrnujících evropskou situaci s nově zařazeným textem o zemích Visegradu ukazuje ve svých dvaceti kapitolách na konkrétních číslech a příkladech, jak se evropská energetika v posledních dvaceti letech výrazně mění.

Snižuje se podíl fosilní energie, výrazně přibývá obnovitelných zdrojů, energetika se decentralizuje a mění se vlastnická struktura. Nová publikace také přibližuje střední Evropu v celoevropském kontextu. Petra Marie Andrášik podrobně vykresluje stav v České republice a Karel Polanecký shrnuje situaci v zemích V4, kde nadále v oblasti obnovitelných zdrojů přetrvává železná opona.

Balíček evropských směrnic sice jasně nastavil zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v energetickém mixu, nezaručuje však rychlost změny v jednotlivých státech. Jednotlivé členské státy až dosud razily vlastní cesty své energetické transformace.

Například Německo nasadilo prudké tempo inovací a vsadilo na obnovitelné zdroje, naproti tomu Polsko nadále investuje do zachování zastaralých a škodlivých uhelných zdrojů. Tyto dvě země představují krajní póly, naše země stále přešlapuje na místě a patří v řadě energetických kritérií na evropský chvost.

Atlas energie také vyvrací mýty panující v našem prostředí, například že obnovitelné zdroje jsou neefektivní, že jsou příliš závislé na počasí a tedy nejisté nebo že bude navždy nutné je dotovat. Shrnuje fakta na přehledných grafikách a popisuje různé aspekty energetické transformace, jako například:

  • Občanské a komunitní projekty obnovitelných zdrojů v EU mají potenciál do roku 2050 vyrábět 1 558 TWh energie. Pro srovnání jaderná energetika v roce 2016 vyráběla 840 TWh.
  • Města jsou dnes předními aktéry v úsilí o přizpůsobení se klimatickým změnám a zmírňování jejich dopadů: Pakt starostů a primátorů pro klima a energetiku dnes spojuje přes 7 700 místních úřadů včetně 22 českých obcí.
  • V roce 2016 pracovalo v EU v obnovitelné energetice 667 000 lidí, přičemž více než polovinu zaměstnávali v Německu.
  • Obnovitelné zdroje spolu s nejmodernějšími technologiemi, kvalitnější izolací a účinnějšími spotřebiči by do roku 2050 mohly pokrýt až 76 % poptávky po elektřině (oproti 12,8 % v roce 2015) v České republice.

Uhlí v energetickém mixu škodí zdraví a životnímu prostředí. Přitom nahradit uhlí novými jadernými reaktory není z řady důvodů, nejen bezpečnostních a ekonomických, žádnou cestou. V budoucnosti mohou vlivem rychlého vývoje technologií obstát pouze flexibilní zdroje s velkým podílem decentrální výroby a spotřeby.

Atlasy jsou tradičním formátem organizace Heinrich-Böll-Stiftung. V minulosti vyšly např. Atlas oceánů či Atlas půdy, ve spolupráci s Hnutím DUHA Atlas masa a Atlas uhlí. Anglický originál (Energy Atlas) [2] vyšel v dubnu 2018 ve spolupráci Heinrich-Böll-Stiftung European Union s Friends of the Earth Europe, European Renewable Energies Federation a Green European Foundation.

Klára Bulantová z pražské kanceláře Heinrich-Böll-Stiftung řekla:

„Atlasy dokážou srozumitelně a obrazem vysvětlit složité pojmy. V českém prostředí stále panuje vůči obnovitelným zdrojům velká skepse. Doufáme, že Atlas energie nabídne nejen veřejnosti, ale i politikům informace o tom, že je nejvyšší čas zavést podporu pro OZE, decentralizaci, vyšší energetickou účinnost či propojování sektorů. To vše spolu úzce souvisí a je potřeba to prosazovat v evropském kontextu.”

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:

Ukončení stagnace obnovitelných zdrojů je především v našem zájmu. Česká politická reprezentace nepochopitelně přehlíží fakt, že obnovitelné zdroje jsou stále rostoucím hitem. S nastupujícími klimatickými změnami je nejvyšší čas přiložit ruku k dílu a neschovávat se ve Visegradské pasivní ulitě.

Atlas energie přehledně popisuje různé konkrétní cesty, které vedou k úspěšnému přechodu od zastaralých zdrojů k obnovitelné energetice. Správně nastavený mix obnovitelných zdrojů, které stát podporuje, dává přitom prostor obcím a samovýrobcům a dohlíží na zvyšování energetické efektivity, je realistický obrázek české budoucnosti. Zatím k němu však chybí politická vůle.”

Poznámky:

[1] Český překlad publikace Atlas Energie je zveřejněn na webových stránkách partnerů Heinrich-Böll-Stiftung https://cz.boell.org/cs/Atlas-energie a Hnutí DUHA http://www.hnutiduha.cz/publikace/atlas-energie-2018 

[2] originál The Energy Atlas je k dispozici na webových stránkách Friends of the Earth http://www.foeeurope.org/energy-atlas a Heinrich-Böll-Stiftung https://www.boell.de/en/european-energy-atlas-2018

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling