1/2024

Dnes Česko slaví Den bioenergetiky. Letos o skoro týden dříve než loni

| autor: TZ Komory OZE0

Dnes Česko slaví Den bioenergetiky. Letos o skoro týden dříve než loni

Česko je tak o několik dní napřed oproti evropskému průměru (11 %). Rozhodně to však nestačí například na Švédy, jasné favority, kteří tento den slavili již v půlce srpna, nebo Chorvaty, kteří slavili v půlce září, či sousední Rakušany, jejichž den bioenergetiky připadá na první polovinu října. 

Energie z biomasy letos stačí pokrýt spotřebu Evropanů po celých 43 dní, od 19. 11. si Evropa symbolicky vystačí s energií z dřevní štěpky, pelet, bioplynu nebo bioetanolu. [1]

Co je to bioenergetika a bioenergie?

 • Obnovitelný zdroj, který poskytuje teplo, elektřinu i paliva pro dopravu.
 • Bioenergetika zahrnuje širokou škálu materiálů a technologií od využívání dřevní štěpky, palivového dřeva a pelet, přes bioplyn a kapalná biopaliva až po výrobu biometanu, který může nahrazovat zemní plyn.

Bioenergetika v Česku

 • Ze všech obnovitelných zdrojů, (kam vedle oborů bioenergetiky řadíme i větrné, solární nebo vodní elektrárny, geotermalní zdroje, tepelná čerpadla a solární kolektory), se v Česku spotřebuje 15,7 % energie. Největší část tohoto podílu zajišťuje právě biomasa, bioplyn a biopaliva (86,7 %). [1]
 • V minulém roce se v domácnostech odhadem spotřebovalo na vytápění palivové dřevo, dřevěné pelety a brikety, odpovídající 56 863 434 GJ energie [2]
 • Setrvalým tempem roste produkce pelet, které nabízejí domácnostem prakticky stejné pohodlí jako vytápění zemním plynem. V roce 2017 celkem vyrobeno 367 tisíc tun pelet; z toho 350 tisíc certifikovaných pelet ENplus, 300 tisíc vývoz, 27 tisíc dovoz, 93 tisíc domácí spotřeba). [2]
 • Energetické využití biomasy dává práci zhruba 23 900 lidem, asi jako je obyvatel Litoměřic. Nejvíce v odvětví pevné biomasy a kapalných biopaliv. [1]

Bioenergetika v Evropě

 • Podle čerstvé zprávy Bioenergy Europe se energie z biomasy podílí z 11 % na spotřebě energií v Evropě. Podíl všech obnovitelných zdrojů je kolem 17 %.
 • Většina energie z biomasy se spotřebuje ve formě tepla, a to 75 %. Výroba elektřiny a využití v dopravě se na spotřebě shodně podílí kolem 13 %.
 • Téměř veškerá biomasa spotřebovaná pro výrobu energií v Evropě pochází z domácích zdrojů. Jen asi 4 % představují dovozy, což značně kontrastuje se skutečností, že téměř 90 % fosilních paliv do Evropy dovážíme.
 • Bioenergetika zaměstnává v celé Evropě kolem 660 000 lidí s ročním obratem 56 miliard eur. [1]

Jan Habart, předseda sdružení CZ BIOM, řekl:

„Domácí vytápění peletami je bohužel cenově znevýhodněné oproti špinavému uhlí. Dnes si tak kotel na pelety pořídí spíše nadšenec. Vyřešit to může úprava spotřební daně na paliva, která přiblíží cenu uhlí ceně pelet, a bude tak motivovat k výběru kotle na pelety, který na svůj provoz nepotřebuje palivo minulého století. 

Výnosy daně by měly směřovat k občanům, například ve formě oblíbených kotlíkových dotací.. Stát by díky těmto novým příjmům mohl občanům také vzít méně peněz na výplatě, na dani z příjmu.Více lidí by se tak mohlo podílet na investicích do moderních zdrojů vytápění.”

Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie, řekl:

„Nový kotel na pelety nabízí komfortnější vytápění a kvalitnější život v obci bez znečištěného ovzduší. V souboji uhlí a pelet pro domácí vytápění ale nejde o fér hru. Jestli Česko chce vyčistit vesnické oblasti od smogu, úprava spotřební daně je tou nejlepší cestou.”

O CZ Biom

CZ Biom je profesní spolek s více než dvacetiletou historií, který propaguje využití biomasy v Česku jako obnovitelné zdroje energie a cenné suroviny. Mezi více než dvě stovky členů asociace patří provozovatelé bioplynových stanic, tepláren na biomasu, kompostáren nebo pěstitelé energetických plodin. 

CZ Biom hájí zájmy odvětví a svých členů a nabízí odborné zázemí v oblasti legislativy, finančních nástrojů, technologií a provozu zdrojů využívajících biomasu.

O Komoře OZE

Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) je největší česká asociace sdružující profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů energie včetně průmyslových výrobců technologií a vědeckých institucí. 

Podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na spotřebě energie v Česku a jejich udržitelný rozvoj. Sjednocuje a obhajuje zájmy členů. Šíří odborné informace a osvětu o využívání obnovitelných zdrojů energie.

Prameny

[1] Bioenergy Europe, „Statistical Report, 2018 Edition,” Bioenergy Europe, Brusel 2018 (zpráva bude oficiálně představena 14.11.2018 na konferenci pořádané Bioenergy Europe v Hannoveru)

[2] Ministerstvo průmyslu a obchodu, „Obnovitelné zdroje energie v roce 2017", MPO, Praha 2018

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling