1/2024

Deset česko-norských iniciativ si rozdělí 2,6 milionu

| autor: SFŽP0

Deset česko-norských iniciativ si rozdělí 2,6 milionu

Specifikem dotačního programu Norských fondů je podpora projektů mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí, které umožňují výměnu zkušeností mezi Českou republikou a Norskem. Do první bilaterální výzvy Trolltunga se přihlásilo celkem šestnáct žadatelů, z nichž deset uspělo.

„Nás i naše norské kolegy velmi potěšil zájem o navázání mezinárodní spolupráce v oblasti životního prostředí, který projevily především české a norské univerzity a výzkumné instituce. Všechny žádosti, které splnily podmínky výzvy, vykazují do budoucna potenciál rozvoje další oboustranně prospěšné spolupráce, proto jsme se rozhodli alokaci výzvy mírně navýšit tak, aby pokryla kompletní náklady všech deseti schválených iniciativ,“ informuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Podpořené projekty se zaměřují například na spolupráci v oblasti konceptu smart cities, dálkovém monitoringu stavu vegetace v souvislosti se změnou klimatu, ochrany sladkovodních ekosystémů či ochrany některých ohrožených druhů živočichů, mezi které patří například myšivka horská, perlorodka říční, mihule ukrajinská či tetřívek obecný.

Mezi úspěšné žadatele patří například Česká zemědělská univerzita v Praze, Česká geologická služba, České vysoké učení technické či organizace Beleco. V tuto chvíli je již dokončena realizace dvou ze schválených iniciativ. V minulých měsících proběhla realizace iniciativy Komínové asociace a.s., která se ve spolupráci s norskou společností Norsk Energi věnovala problematice vytápění domácností a jeho vlivu na čistotu ovzduší a životní prostředí, a také iniciativa na ochranu tetřívka obecného realizovaná ve spolupráci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti a Norského ústavu pro výzkum přírody.

Realizace schválených bilaterálních iniciativ byla dočasně přerušena v souvislosti s pandemií Covidu-19, která omezila cestování do zahraničí v celé Evropě. „Většina schválených iniciativ měla na jarní měsíce naplánované zahraniční cesty či odborné semináře pro veřejnost, které musely být v důsledku uzavření hranic zrušeny.

Žadatelé nicméně o schválené finanční prostředky nepřijdou. Operativně jim byla nabídnuta možnost aktualizovat termíny realizace, kterou všichni žadatelé využili. Zároveň tato nečekaná situace pomohla nalézt a posílit alternativní formy spolupráce, například pořádání online meetingu či seminářů,“ vysvětluje Ivo Marcin, ředitel Odboru mezinárodních programů a fondů.

Výzva Trolltunga nebyla poslední možností, jak získat prostředky na realizaci mezinárodních aktivit v ochraně životního prostředí: „V tuto chvíli připravujeme podklady k jednání s norskými kolegy o možnosti navýšení částky, která by z Bilaterálního fondu mohla být uvolněna na spolupráci českých a norských subjektů v oblasti ochrany životního prostředí. Tato jednání proběhnou na podzim. Výzvu bychom pak rádi vyhlásili ještě během letošního roku,“ uzavírá Petr Valdman.

Všechny aktuální informace o přípravách nové výzvy a průběhu implementace schválených iniciativ najdete na stánkách bf.sfzp.cz nebo na facebookovém profilu programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP