1/2024

Deň odpadového hospodárstva 2016

| autor: Pavel Mohrmann0

Deň odpadového hospodárstva 2016
Hlavní témata kongresu

Evropské a národní politiky nakládání s odpadem
Záměry, koncepce, připravované legislativní návrhy Evropské komise pro oblast oběhového hospodářství, národní politiky nakládání s odpady České republiky a Slovenské republiky.

Přechod k oběhovému hospodářství
Nejlepší příklady oběhového hospodářství
Moderní nakládání s odpady v průmyslu jako základ oběhového hospodářství
Připravované změny rámcových směrnic Evropské komise

Slovenské odpadové hospodářství
Zkušenosti s aplikací nové odpadové legislativy na komunální úrovni
Nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady - první zkušenosti a poznatky Pohled na uplatňování rozšířené odpovědnosti výrobců (obaly, není obalem, elektrozařízení, baterie a akumulátory, pneumatiky)


Podrobnější informace - přihláška

Predběžný program kongresu DOH 2016

Programový výbor DOH:
Ing. Ľubomír Augustín, Ing. Elena Bodíková PhD., Ing. Peter Gallovič,
RNDr. Peter Krasnec, PhD. MBA, RNDr. Vladimír Žúbor

Zmena programu vyhradená!

8.30Registrácia
9.00Oficiálne otvorenie 12. ročníka kongresu Deň odpadového hospodárstva 
Moderuje: Peter Zemaník

I. blok

Európske a národné politiky odpadového hospodárstva
9.15 - 9.55

Odpadové hospodárstvo Slovenskej republiky
Mgr. Eleonóra ŠUPLATOVÁ, riaditeľka Odboru odpadového hospodárstva Ministerstva životného prostredia SR
Informácia o aktuálnom stave a kondícii odpadového hospodárstva SR, príprave novely zákona o odpadoch a ďalších strategických plánoch

Odpadové hospodárstvo Českej republiky
Ing. Jaroslav MANHART, riaditeľ Odboru odpadov Ministerstva životného prostredia ČR

Zámery, koncepcie, pripravované legislatívne návrhy Európskej komisie
pre oblasť obehového hospodárstva.

Diskusia
Prestávka na kávu
II. blok Prechod k obehovému hospodárstvu
10.55 - 11.35Legislatíva EÚ a obehové hospodárstvo
Mag. Annamária TÓTHOVÁ, advokátka Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.
Prehľad o pripravovaných zmenách rámcových smerníc EK, ktoré sú kľúčové pre obehové hospodárstvo

Moderné riadenie odpadového hospodárstva v priemysle ako základ obehového hospodárstva
Mgr. Michaela PLOSZEKOVÁ, vedúca odd. životného prostredia VOLKSWAGEN SLOVAKIA a.s.
Príklad úspešného nasadenie prvých opatrení Industry 4.0 a integrácie do obehového hospodárstva v automobilovom priemysle

Obehové hospodárstvo v Novom a Starom svete
Adrian VANNAHME, riaditeľ odd. globálnych stratégií Reclay Group
Závery z prípadovej štúdie o uplatňovaní obehového hospodárstva krajín Francúzsko, Kanada, Chile

Diskusia
Slávnostné udeľovanie Cien Zlatý mravec 2016
Prestávka na obed
III. blok Slovenské odpadové hospodárstvo
13.25 - 15.30Komunálne odpadové hospodárstvo SR z pohľadu ZMOS
Ing. Jozef TURČÁNY, výkonný podpredseda ZMOS

Aplikácia zákona č.79/2015 Z.z. o odpade v oblasti nakladania s BRKO
Branislav MOŇOK, podpredseda o.z. Priatelia Zeme ¦ SPZ

Súčasný stav odpadového hospodárstva na Slovensku z pohľadu praxe
Peter KRASNEC, prezident Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve
Zhodnotenie súčasného stavu odpadového hospodárstva z pohľadu praxe po zavedení nového zákona o odpadoch. Jeho pozitíva, úskalia a riešenia do budúcnosti.

Pohľad na uplatňovanie rozšírenej zodpovednosti výrobcov (obaly a neobalové výrobky, elektrozariadenia, batérie a akumulátory, pneumatiky)
Zástupcovia výrobcov vyhradených výrobkov za jednotlivé prúdy

Diskusia
Občerstvenie
DOH +
16:00 - 18.00Moderovaná diskusia s pozvanými hosťami
Súčasnosť a perspektívy nakladania s komunálnym odpadmi

Diskutujte s nami! Vstup voľný.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP