1/2024

Dalších 100 milionů pro obce a kraje na likvidaci akutních ekologických zátěží

| autor: Tisková zpráva MŽP0

Dalších 100 milionů pro obce a kraje na likvidaci akutních ekologických zátěží

Celkem je pro žadatele připraveno 100 milionů korun z prostředků Národního programu Životní prostředí. Výzva je nově kontinuální, tedy otevřená až do roku 2020, přičemž v případě velkého zájmu je MŽP připraveno částku navýšit. Projektové náměty začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 16. března 2017.

Sanace se dočkalo už 7 nebezpečných skladů odpadů s dotací 70 milionů korun

„Jedná se už o čtvrté pokračování tohoto programu pro kraje a obce, kterým chceme pomoci s odstraněním velmi toxických míst v bývalých továrních areálech či opuštěných průmyslových skladech, jejichž majitel je neznámý nebo se k areálu prostě nehlásí [1].

Jedná se o časované bomby, které akutně ohrožují životní prostředí i zdraví lidí, protože jsou tam často uskladněny jedovaté chemikálie,“ vysvětluje ministr Richard Brabec. Se sanací toxických lokalit už program obcím a krajům pomáhá od roku 2015, kdy jej ministr Brabec vyhlásil v reakci na návštěvu skladu chemikálií v areálu VITKA v Brněnci na Svitavsku.

„Když to shrnu, celkem jsme od spuštění programu před dvěma lety podpořili likvidaci již sedmi nebezpečných skladů odpadů s celkovou dotací 70 milionů korun a pevně věřím, že díky dnes vyhlášené výzvě toto číslo ještě poroste.

Z již podpořených projektů bych určitě rád zmínil areál VITKA v Brněnci, jenž se stal pilotním projektem sanačních zásahů, nebo sanaci bývalé olejny v Lovosicích, na kterou město získalo téměř dvoumilionovou dotaci.

Letité skládky nebezpečných odpadů se zbaví díky naší podpoře i obec Lhenice na Prachaticku, která získala dotaci 20 milionů korun a navíc i zvýhodněnou 5milionovou půjčku od Státního fondu životního prostředí ČR,“ dodává ministr Brabec.

Šance pro Vratimov na odstranění ostravských kalů

„Novou výzvu jsme připravovali i s ohledem na diskusi s Moravskoslezským krajem, kterou jsem zde zahájil při mé minulé návštěvě Ostravy. Kraj chce do výzvy totiž přihlásit projekt na odstranění ostravských kalů uložených ve Vratimově. Kolem této kauzy se dlouho jen debatovalo o tom, kdo za to může či nemůže, což je pro mě neakceptovatelné.

Naším hlavním zájmem je, aby kaly, které místním lidem ztrpčují život, byly co nejdříve odstraněny. Kraj je připraven obratem do výzvy podat projektový námět a současně už s ním diskutujeme i projektovou dokumentaci, aby se s pracemi mohlo co nejdříve začít,“ prozrazuje ministr Brabec detaily ke spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

O dotaci mohou stejně jako v předchozích dvou letech žádat kraje, obce s rozšířenou působností a od loňského roku nově i obce, které na svém území mají sklad či skládku nebezpečného odpadu. Maximální dotace činí 80 % z celkových výdajů.

„Podpořeny budou výhradně ta sanační opatření, která minimalizují rozsah nebo odvrátí akutně hrozící riziko vzniku ekologické havárie. Nově mohou obce a kraje získat dotaci až 40 milionů korun, což je jednou tolik než v předchozích dvou letech. Současně jim nabízíme i možnost čerpat naši bezúročnou půjčku, díky které mohou pokrýt zbylé náklady,“ doplňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Nově vyhlášená výzva Národního programu Životní prostředí je dvoukolová. V prvním kole, které se otevře 16. března, budou přijímány projektové náměty, které mohou žadatelé předkládat až do konce roku 2020 nebo do vyčerpání stomilionové alokace.

„Ti žadatelé, kteří se svými projekty uspějí, následně písemně vyzveme, aby podali kompletní žádosti. Učinit tak musí ale nejpozději do tří měsíců od doručení písemného vyzvání,“ upřesňuje Petr Valdman s tím, že projektové náměty budou vyhodnocovány průběžně, tak aby se potřebné finanční prostředky dostaly k žadatelům co nejdříve a oni tak mohli začít ekologické havárie řešit bez zbytečných odkladů.

Dokumenty k výzvě.

Poznámky:

[1] Program cílí na odstranění skladů odpadů či přímo na akutní sanace havarijních stavů v případech, kde nedošlo k nápravě závadného stavu standardní cestou, např. podáním trestního oznámení či žaloby, řízením s dotčenými správními orgány, a také v situacích, kdy je původce odpadu neznámý nebo již neexistuje.

Současně ale stále platí pravidlo „znečišťovatel platí“ tzn., že náklady na nezbytná sanační opatření jsou následně vymáhána po majiteli nebo původci havárie.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ