2/2023

Další tři křišťálové komíny našly majitele, celkem je jich už 50

| autor: Tisková zpráva Teplárenské sdružení0

Další tři křišťálové komíny našly majitele, celkem je jich už 50

Tradiční vyhlášení výsledků 15. ročníku Projektů roku proběhlo při slavnostním večeru Dnů teplárenství a energetiky v Hradci Králové. Do užší nominace bylo ve 3 kategoriích vybráno 10 projektů, do nichž teplárenské společnosti investovaly přes 8 miliard korun.

Ceny vítězným Projektům roku ve třech soutěžních kategoriích předal předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek, který uvedl: „Dnešní doba investicím do energetiky příliš nepřeje, tím více je třeba ocenit, že v teplárenství stále vznikají nové zajímavé projekty, které tento tradiční obor posouvají dopředu a přispívají ke zlepšení životního prostředí.“

Titul Projekt roku v soustavách zásobování teplem a chladem za rok 2016 získaly:

 • Plzeňská teplárenská, a.s. za projekt „Využití tepla z odpadu pro zásobování domácností a výrobu elektřiny“ (kategorie“ Rozvoj a využití KVET, obnovitelných a druhotných zdrojů energie)

Závod na energetické využití komunálního odpadu ZEVO Plzeň představuje moderní a ekologický provoz, který využívá energii získanou spalováním směsného komunálního odpadu k výrobě tepla pro potřeby soustavy zásobování teplem v Plzni a elektřiny dodávané do rozvodné sítě.

ZEVO Plzen pohled na Chotikov.jpg

Zařízení stálo 2,1 miliardy, další stamiliony byly investovány do šestikilometrového tepelného napáječe. Zařízení má životnost 35 let a ročně na energii dokáže přeměnit 95 000 tun odpadu.

 • SYSTHERM s.r.o. Plzeň za projekt „Využití tepla z bioplynové stanice pro Kladruby u Rokycan“ (kategorie: Rozvoj a modernizace zdrojů a rozvoj soustav zásobování teplem)

Projekt řeší využití zbytkového tepla z bioplynové stanice pro zásobování obce, která není plynofikována. Při jeho realizaci nebyla nutná výstavba zdroje tepla s ekologickou zátěží. Využívá se teplo z chlazení spalin z kogenerační jednotky zemědělského areálu Kladrubská a.s.

small 1Systherm kogenerace.jpg

Pro obec byla navržena soustava s teplovodními rozvody a tepelnými akumulátory. Do každého domu byla osazena předávací stanice pro vytápění a přípravu teplé vody. Projekt vytěsnil neekologické zdroje tepla na pevná paliva v obci Kladruby u Rokycan.

 • Elektrárny Opatovice, a.s. za projekt „Komplexní ekologizace teplárenského zdroje“ (kategorie: Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší)

Součástí ekologického programu zdroje za 2,7 miliardy korun byl retrofit čtyř kotlů zavedením primárních a sekundárních opatření pro snížení emisí oxidů dusíku. Dále výměna stávajících elektroodlučovačů, ve kterých se spaliny čistí od popílku, za nové tkaninové filtry.

Ekologizace pokračovala výstavbou dvou nových odsiřovacích linek, zvýšením kapacity vápencového hospodářství a výrobny stavebních hmot. Rekonstruován byl i komín aby mohl odvádět spaliny o nižší teplotě.

Počin roku v soustavách zásobování teplem a chladem 2016 byl udělen společnosti

 • ŠKO-ENERGO, s.r.o. za projekt „První využití elektrokotle v průmyslové energetice ČR“

V mladoboleslavské teplárně ŠKO-ENERGO uvedli do provozu inovativní elektrokotel o výkonu 15 MW, který slouží k ukládání přebytečné elektřiny ve formě tepla a zároveň poskytuje provozovateli přenosové soustavy podpůrnou službu.

small SkoEnergo 1.jpg

Jedná se o první instalaci v průmyslové energetice a druhý projekt Power to Heat podobného rozsahu v České republice. Kotel napomáhá ke snižování rizika black-outu a přebytečnou energii využívá k dálkovému vytápění automobilky a města.

Záměrem vyhodnocení nejlepších projektů je ocenit úspěšné realizace v oblasti dálkového vytápění a chlazení, které přispívají k rozvoji a modernizaci účinných ekonomických a k životnímu prostředí šetrných systémů zásobování teplem a k efektivnímu zajištění tepelné pohody bytů i energetických potřeb služeb a průmyslu.

Od roku 2002 již bylo do této celostátní energetické soutěže nominováno celkem 141 teplárenských projektů. Titul Projekt roku získalo 50 z nich a Počinem roku bylo ohodnoceno dalších 12 aktivit teplárenských společností.

Nominované projekty roku v teplárenství realizovalo 60 teplárenských společností a firem ve spolupráci se 14 obcemi a 1 vysokou školou celkem v 81 městech.

Nejvíce jich do soutěže přihlásily společnosti skupiny Veolia Energie ČR (29), následované Plzeňskou teplárenskou a Teplárnami Brno (12 projektů), skupinou MVV Energie ČR (10 projektů) a skupinou ČEZ (9 projektů). Nejvíce nominovaných projektů bylo realizováno v Brně (14) v Plzni (11), Praze (10), Ostravě (8) a v Olomouci, v Českých Budějovicích a ve Strakonicích (5).

Další nominované projekty v soustavách zásobování teplem a chladem za rok 2016:

Rozvoj a využití KVET a obnovitelných a druhotných zdrojů energie

 • B:POWER, a.s.: Zásobování obce a hradu Bouzov teplem z nového Energobloku ORC
 • innogy Energo, s.r.o.: Modernizace teplárny v Králově Dvoře s využitím kogeneračních jednotek

Kategorie: Rozvoj a modernizace zdrojů a soustav zásobování teplem

 • BYTES Tábor s.r.o.: Zvýšení komfortu dodávek tepla do bytových domů v Táboře
 • Teplárny Brno, a.s.: Přepojení vily Tugendhat na nový horkovod

Kategorie: Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší

 • Energotrans a.s.: Ekologizace teplárny Mělník I
 • TAMEH Czech s.r.o.: Kotel K14 - snížení emisí s využitím fluidní technologie
 • Teplárny Brno, a.s.: Modernizace provozu Brno-sever

Podrobnější informace o soutěži Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem naleznete zde.

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP