1/2024

Další projekty na obnovu vodních ploch i ekologické zpracování autovraků byly schváleny

| autor: Tisková zpráva MŽP0

Další projekty na obnovu vodních ploch i ekologické zpracování autovraků byly schváleny

Necelých 40 milionů dotačních prostředků získá celkem 15 úspěšných projektů ze dvou loňských výzev Národního programu Životní prostředí (NPŽP). Dalším dvěma projektům ministr schválil udělení zvýhodněných úvěrů na projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí.

Všechny projekty doporučila k podpoře Rada Státního fondu životního prostředí ČR. Úvěry ve výši dvanácti milionů korun k více než 21 milionové dotaci získá město Albrechtice na dostavbu kanalizačního systému za bezmála 56 milionů korun celkových nákladů.

Rovných sedm milionů korun zvýhodněného úvěru k 28 milionové dotaci na projekt splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod dostane obec Biskupice-Pulkov.

„Žadatelé o dotace z OPŽP využili naši nabídku spolufinancovat své projekty pomocí zvýhodněného úvěru od Státního fondu životního prostředí ČR. Úvěry odrážejí naši vizi transformace SFŽP ČR směrem od ryze dotačního administrátora blíže ke komplexní finanční instituci. Zvýhodněný úvěr může spolu s dotací z Operačního programu Životní prostředí dosáhnout až sto procent celkových způsobilých výdajů projektu. Úvěr je poskytován na 10 let s 1% úrokovou sazbou. Obce a města mohou díky našim výhodným úvěrům investovat peníze i do dalších z jejich pohledu důležitých věcí,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Podle ředitele SFŽP ČR Petra Valdmana nabízí Fond zvýhodněné úvěry nejen na vodohospodářské projekty, ale i na projekty zaměřené na energetické úspory a brzy i na odpadové projekty.

Z Národního programu Životní prostředí mohou o půjčku požádat ti žadatelé, kteří zároveň předložili úspěšnou žádost o poskytnutí podpory z OPŽP 2014Ż2020.

„Aktuálně máme na úvěry v oblasti vodohospodářských projektů z prostředků SFŽP ČR vyčleněno půl miliardy korun, stejná částka je připravena na energetické úspory a nově chystáme další balíček zvýhodněných úvěrů v souvislosti s vyhlášenými výzvami v OPŽP na odpadové hospodářství,“ prozradil ředitel Valdman.

K dalším aktuálně schváleným projektům patří projekty z loňské výzvy NPŽP zaměřené na rozvoj systémů pro zvyšování materiálového i celkového využívání autovraků. V tomto případě dotaci získá šest žadatelů.

Takřka pět milionů korun obdrží například projekt logistického odpadového centra Autovraky Jih v Bechyni. Necelé čtyři miliony korun získá projekt českobudějovické společnosti Autovraky CB na vytvoření sběrného místa odpadů vznikajících při zpracování autovraků, jehož cílem bude zvýšení jejich materiálového vyžití.

„Cílem této výzvy bylo vytvořit nová sběrná místa v regionech, kde dosud chyběla. Sběrná místa budou sloužit zpracovatelům autovraků k odevzdání komodit vzniklých při zpracování autovraků a díky nim budou mít i drobní zpracovatelé možnost předat materiál k dalšímu využití a přitom méně investovat do jeho přepravy,“ vysvětluje ministr Brabec a dodává, že program na ekologické zpracování autovraků běží už sedmým rokem a MŽP do něj dalo již 730 milionů korun.

Dotace budou v tomto případě použity nejen na vytvoření nových sběrných míst odpadu z autovraků, ale i pořízení manipulační techniky, lisů a kontejnerů.

„Přednost přitom získaly projekty na vytvoření sběrných míst ve vymezených lokalitách. Do nich patří kraje s nedostatečným pokrytím koncových zpracovatelských zařízení. V každém kraji tak byl podpořen pouze jeden projekt. Další příjem žádostí na ekologickou likvidaci autovraků bude spuštěn již 2. ledna 2017,“ upřesňuje ředitel Valdman.

Ministr schválil i 11 projektů zaměřených na obnovu vodních prvků v krajině. Dotace z NPŽP půjdou nepodnikajícím fyzickým osobám.

Více než 22 milionů korun rozdělí hned jedenáct úspěšných žadatelů, přitom nejvyšší dotaci ve výši necelých pěti milionů korun obdrží Libor Stehlík na revitalizační opatření retenční nádrže v katastrálním území Hvožďany u Plzně. Další miliony korun půjdou mj. na rekonstrukci hráze a manipulačních objektů rybníce po havárii na Rozsochateckém u Havlíčkova Brodu.

„Ve všech případech jsme podpořili smysluplné projekty, jejichž hlavním cílem je snaha udržet vodu v krajině, ať už revitalizacemi stávajících vodních ploch, anebo jejich vybudováním. Tyto projekty nejen, že pomáhají doplňovat podzemní vodu a tak bojovat se suchem, ale v mnoha případech zároveň i předchází škodám způsobeným druhým extrémem, tedy povodněmi. Sucho a povodně jsou přitom dvě strany téže mince. Předcházet škodám, které způsobují, je jednou z hlavních priorit ministerstva,“ uzavírá ministr životního prostředí Brabec.

Přehled schválených projektů: na tomto odkazu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA