1/2024

ČR se v OSN představila jako země se skvělou budoucností

| autor: Tisková zpráva MŽP0

ČR se v OSN představila jako země se skvělou budoucností

Svou vizi ČR zformulovala do dokumentu Česká republika 2030, který v dubnu tohoto roku schválila vláda. Dokument obsahuje podrobné vyhodnocení stavu v různých oblastech a rovněž srovnání s ostatními zeměmi.

„Při přípravě zprávy pro OSN o plnění SDGs jsme vyšli právě z tohoto dokumentu, protože hodnotí rozvoj Česka z dlouhodobé perspektivy, zachycuje naše silné i slabé stránky a umožňuje tak srovnání s ostatními zeměmi,“ řekla k národní zprávě Anna Kárníková, ředitelka Odboru pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády ČR, který dokument připravil.

„Možnost představit na půdě OSN Českou republiku, život v ní a vizi naší budoucnosti je prestižní záležitostí. Můžeme být na leccos hrdí. Ve světovém srovnání stále patříme mezi špičku. Češi jsou v celé Evropské unii nejméně ohroženi chudobou. Máme stabilní systém veřejného školství a dostupnou zdravotní péči. I přes rostoucí ekonomiku se nám nezhoršuje životní prostředí.

Daří se nám tak úspěšně oddělit kontinuální ekonomický růst od negativních environmentálních dopadů. Můžeme se též chlubit velmi nízkou nezaměstnaností, na uzdě se nám daří držet příjmové nerovnosti,“ vyjmenovává ministr Brabec silné stránky ČR. 

„To však neznamená, že nemáme, co zlepšovat. Alarmující je například vysoká spotřeba tabáku, vyrovnat se musíme se stárnutím populace, pro náš další rozvoj je nevyhnutelný přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku,“ pokračuje ministr Brabec.

Vedle vládního pohledu dostal při prezentaci prostor i neziskový a podnikatelský sektor. Nevládní partnery zastupovala Taťána Gregor Brzobohatá, zakladatelka Nadace Krása pomoci a Miss World 2006, a obchodní ředitel společnosti JRK BioWaste Management Robin Dufek.

Taťána Gregor Brzobohatá již téměř deset let pomáhá seniorům. Během těchto let podpořila její nadace konkrétní projekty pro seniory částkou přes 30 milionů korun. Stojí za unikátními projekty jako je Doma bez obav či Stařešina do každé korporace.

V rámci dalších podpůrných služeb a péče, které nadace zajišťuje, koordinátorky péče pomáhají seniorským klientům v jejich domovech. Pomáhají jim vyřídit vše potřebné tak, aby mohli důstojně žít v domácím prostředí, podporují také rodinné příslušníky, kteří o seniory pečují. Spolupracují s nemocnicemi či městskými částmi a vládou, aby došlo ke komplexním a trvalým změnám ve společnosti.

„Cíle udržitelného rozvoje jsou navzájem propojeny, představují komplexní obrázek naší společnosti. Právě proto je důležitá naše vzájemná spolupráce. Napříč sektory, mezi vládou, neziskovou sférou a byznysem, od globální po národní úroveň,“ zmínila ve svém příspěvku Taťána Gregor Brzobohatá. 

„Jsem přesvědčena, že budeme-li spolupracovat, budeme schopni úspěšně čelit nejen demografickým změnám, ale i naplnit závazky, jež jsme si stanovili. Věřím, že společně to dokážeme,“ uzavřela Gregor Brzobohatá.

Význam spolupráce podtrhl i Robin Dufek, jehož firma JRK BioWaste Management pomáhá obcím snižovat množství odpadů mimo jiné i skrze informování a vzdělávání občanů v této věci. 

„Ze zkušeností naší firmy vyplývá, že spolupráce na místní úrovni, zapojení občanů a inovativních přístupů vede k nebývalým pokrokům. Změny na místní úrovni pak vedou ke globálním výsledkům, schopnost zemí lépe využívat zdroje je do budoucna zásadní,“ dodává Dufek.

Společnost JRK BioWaste Management spolupracuje s obcemi a jednotlivci při snižování množství komunálních odpadů prostřednictvím podpory domácího kompostování, předcházení jejich vzniku a zvyšování míry třídění.

Svými řešeními pro snižování množství odpadu ovlivnili více než 500 000 obyvatel a zůstávají partnerem pro více než 450 obcí a měst v ČR, na Slovensku a v Maďarsku.

„Aktivní zapojení ČR do letošních prezentací je velmi důležité. ČR je v OSN skutečně vidět! V současné době je Česko místopředsedou Hospodářské a sociální rady, třetího nejdůležitějšího orgánu OSN. Ve spolupráci s MZV se připravujeme na roli předsednickou,“ pochvaluje si českou iniciativu velvyslankyně a stálá představitelka ČR při OSN v New Yorku Marie Chatardová, která prezentace ČR, Jordánska, Thajska a Argentiny v úterý v New Yorku moderovala.

„Ještě před pár lety se udržitelný rozvoj chápal hlavně jako oblast životního prostředí. Dnes se bavíme mimo jiné i o ekonomické prosperitě, lidských právech či boji s chudobou. I proto volíme odlišný model našeho vystoupení, který určitě zaujme,“ řekl před odletem delegace náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa, který stál u zrodu myšlenky zapojit nevládní partnery z byznysu a neziskového sektoru.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP