Reklama

22. 12. 2016  |  Publicistika  |  Autor: Pavel Mohrmann

Co vše obsahuje vodné a stočné: část druhá

Dnes navazujeme na článek z minulého týdne: Co vše obsahuje vodné a stočné: část první a přinášíme druhou část rozhovoru s Filipem Wannerem, odborným asistentem SOVAK ČR.

Je důvodem snížení příjmů do systému?

Doba pokročila, účinnost čištění se zvýšila a dostali jsme se do situace, že některé poplatky přestaly mít svůj význam poplatků, protože při správné provozovatelské praxi nebylo problém plnit limity nutné pro možnost neplacení výše zmíněných poplatků.

Dalo se uvažovat o určité úpravě, protože poplatek, když ho nikdo neplatí, není poplatkem. Resp. nemá motivační efekt pro provozovatele zvýšit nad rámec svých povinností vyplývajících z příslušného vodoprávního rozhodnutí účinnost čištění odpadních vod.

Ministerstvo životního prostředí však k novelizaci poplatků za vypouštěné znečištění přistoupilo tím způsobem, že pokud tyto poplatky doposud neplatil téměř nikdo, nastavíme limity tak, že budou platit téměř všichni. V případě fosforu to byly takové limity, že by platili za vypouštění opravdu všichni.

A dopad na konečné ceny stočného by byl daleko vyšší než dopad na ceny vodného v případě uvažovaného zvýšení poplatků za odběr podzemních. Připravená novela tedy byla v oblasti poplatků očištěna a nyní je tak novelou technickou, která implementuje nové požadavky evropských směrnic.

Je tady ale novela nařízení vlády 401/2015 Sb.

Ano, ta prošla již koncem minulého roku. S tímto nařízením bylo přijato usnesení vlády, že MŽP připraví v průběhu roku 2016 novelu přílohy 7 tohoto nařízení, které se zabývá BATy - nejlepšími dostupnými technologiemi.

Toto nařízení vlastně implementuje směrnici EU 271/91/EHS o čistění městských odpadních vod a stanovuje emisní standardy v jednotlivých parametrech pro jednotlivé velikostní kategorie. V EU platí princip imisního principu stanovování těchto limitů.

To znamená, že emisní standard je tou nejbenevolentnější hodnotou, kterou může příslušný vodoprávní úřad povolit. Při stanovování by se ale mělo přihlížet ke stavu daného vodního útvaru a konkrétní limit by se měl určit tzv. "kombinovaným způsobem".

S tímto způsobem stanovování konkrétních limitů byly ale velké problémy, a tak vznikl BAT. Takže nyní máme dvě hodnoty ukazatelů znečištění. Jeden se jmenuje Emisní standard, druhý je Emisní limit dle BAT. Výpočty limitů se provádějí kombinovaným způsobem s přihlédnutím ke stavu vodního toku, do kterého je zaústěn výtok vyčištěné odpadní vody z ČOV a pokud by se limit nevešel do rozhraní mezi emisním standardem a limitem BAT, tak se stanoví pro tuto lokalitu limit BAT.

Tento princip v řadě případů usnadnil rozhodování vodoprávních úřadů, protože stanovování kombinovaným způsobem je poměrně náročné a v některých případech chybí potřebná data o stavu vodních toků. Současně vlastníky a provozovatele ČOV ochránil od stanovování limitů, které by byly nedosažitelné, či jen za cenu ohromných provozních a investičních nákladů.

Co tyto tvrdé a velmi těžko dosažitelné cíle budou znamenat pro majitele či provozovatele infrastruktury?

V první řadě neplatí základní princip, uplatňovaný v oblasti kvality vypouštěných odpadních vod v EU – tedy nastavení základní dosažitelné úrovně BAT tam, kde se může většina znečišťovatelů bez problémů dostat a pod touto úrovní nastavit poplatkovou politikou, oborem konsensuálně přijatou motivační úroveň znečištění, kde se při podkročení může znečišťovatel vyhnout placení poplatků.

Aktuální tlak na výrazné zpřísnění BAT tak může znamenat, že vlastník VaK nedávno postavil či zrekonstruoval ČOV, a přesto bude ze strany vodoprávních úřadů v případě nevyhovujícího stavu v dotčeném vodním útvaru či v návaznosti na schválené opatření v schválených Plánech nucen realizovat další úpravy a investice.

Například v případě ukazatele fosforu do této chvíle "stačí" simultánní srážení solemi železa či hliníku v aktivačních nádržích. Problém je ten, že v rámci procesu biologického čištění odpadních vod není možné dávkovat síran železitý pro jeho úplné odstranění ať už z důvodu negativního ovlivnění pH v aktivační nádrži, či jen z prostého faktu, že fosfor je současně důležitým nutrientem pro řádný vývoj a fungování bakterií aktivovaného kalu, které zajišťují biologické čištění odpadních ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372