1/2024

Co nám řeklo MPO k tématu úložiště pro jaderný odpad?

| autor: Martina Jandusová0

Co nám řeklo MPO k tématu úložiště pro jaderný odpad?

Vybráno bylo celkem sedm potencionálních lokalit. Většina starostů je ale od samého začátku proti umístění hlubinného úložiště v jejich obci . Situace je vyhrocená, a proto jsme se zeptali tiskového mluvčí MPO Františka Kotrby:

Informace o technologii ukládání jaderného odpadu jsou nedostatečné a někteří starostové je odmítají zásadně. Jak jednat se zástupci obci, kteří nesouhlasí, byť je lokalita vhodná, aby získali jiný názor?

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) provádí osvětovou činnost o dostupných technologiích ukládání radioaktivního odpadu na všech vytipovaných lokalitách. Slouží k tomu i informační střediska SÚRAO. V současné době, bez provedení geologického průzkumu a jeho vyhodnocení, nelze říci, která lokalita bude vhodná pro vybudování hlubinného úložiště. Stát z toho důvodu nemá jinou možnost než pokračovat v dialogu se zainteresovanými obcemi.

Kde se dle ministerstva bere ta hysterie?

Postoj veřejnosti v dotčených lokalitách dle našeho názoru ovlivňuje několik faktorů:

  • odpor proti jakýmkoliv změnám nebo možným omezením v zaběhaném systému komunity (míněno obce), které by představovalo provádění geologických průzkumných prací,
  • kampaně protijaderných organizací v obcích, které spojují provedení průzkumů s budováním úložiště v dané lokalitě,
  • obavy o potenciální snížení ceny nemovitostí a pozemků na katastru obce. Obecně lze konstatovat, že se i v tomto případě projevuje tzv. postoj NIMBY (Not In My Backyard), známý ve světě jako postoj lidí, kteří odmítají, aby nějaká obecně spíše prospěšná či dokonce nezbytná stavba byla nablízku jejich domova. Předmětem takových protestů bývá typicky dálnice, letiště, skládka, ale také věznice.

Kde a jak se vyhořelé palivo skladovalo doposud?

V současné době se v České republice vyhořelé jaderné palivo skladuje v tzv. meziskladech na území jaderných elektráren.

Které obce se k případnému vybudovaní úložiště staví pozitivně?

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek požádal na jednání se starosty vytipovaných lokalit dne 28. 7. 2016 o jejich písemné vyjádření do konce září tohoto roku k podmínkám, za kterých je možné pokračování dialogu:

  1. zda mají vůli pokračovat v činnosti Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti,
  2. zda mají vůli dále spolupracovat na návrhu věcného záměru zákona o zapojení obcí do procesu výběru vhodné lokality,
  3. zda mají zájem podílet se na přípravě nařízení vlády o příspěvcích pro dotčené obce.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling