Reklama

14. 11. 2016  |  Publicistika  |  Autor: Pavel Mohrmann, Michal Stieber EY, s.r.o.

Co jsou PPP projekty?

PPP (Public Private Partneship) projekty a v některých případech i zadání dlouhodobých služeb je řešením pro nastavení dlouhodobých vztahů mezi municipalitami a privátním sektorem. Vztah zpravidla vytváří podmínky pro dodávky investičně náročných řešení v oblasti komunální infrastruktury.

PPP není terminus technicus podle českého práva, je označením pro určitý způsob spolupráce mezi veřejnou a privátní sférou týkající se investic do infrastruktury a jejího provozu. Existuje řada modelů, které souvisí s tím, jaké všechny funkce plní privátní partner. Tyto role se týkají právě investic do veřejné infrastruktury a zahrnují projektování, povolování, výstavbu, financování a provoz. To jsou základní role. Konkrétní model PPP potom řeší, jaké z těchto rolí vykonává právě soukromý sektor.

S jejich výkonem souvisí určitá rizika, která se v rámci PPP projektů dělí mezi privátní a veřejný sektor. Zatímco u veřejných projektů, veřejně financovaných, postavených a dále provozovaných jsou všechna rizika na straně veřejného sektoru, u PPP projektů dochází k efektivní dělbě těchto rizik, mezi obě strany.

Kde se PPP projekty uplatňují nejčastěji?

Typickým PPP projektem je třeba výstavba dálnic. Ani v této oblasti se u nás ale těmto projektům dodnes nedaří, nebo v posledních letech nedařilo, protože stále mají konkurenční alternativu v projektech veřejných. Ty se realizují zpravidla v momentech, kdy jsou dostupné dotace. A protože jsme se u nás pro tyto účely snažili více či méně úspěšně využívat dotační tituly, převládaly projekty veřejné.

Veřejné projekty ale přináší nemálo problémů. Některé jsou například spojeny s splněním dotačních podmínek. Ty mohou do určité míry projekty brzdit. Veřejné projekty jsou také velmi často spojené s nižší mírou transparentnosti, mnohdy nemají nastavené parametry tak kvalitně, jako když je přítomen privátní prvek. Ten je hnacím motorem, který tlačí na vyšší efektivitu ve všech fázích projektu, jelikož soukromý investor používá na projekt vlastní prostředky nebo prostředky bank, tudíž si lépe hlídá rizika a snaží se jim předcházet, což se u veřejných projektů vždy neděje a vždy nesleduje.

PPP projekty zatím u nás nejsou tolik úspěšné, protože na dotační peníze bylo možné až dosud celkem jednoduše dosáhnout. Dalším tématem je však dlouhodobá udržitelnost dotovaných projektů, ale to jiná kapitola.

Pokud odhlédneme od liniových staveb, jsou PPP projekty typické i pro vodní a odpadové hospodářství. Málo kdo ví, že například vodárenská koncese jsou obecně řazeny mezi PPP projekty. Pokud je tedy v pozadí smluví investice privátního partnera do infrastruktury, jako alternativa dotačnímu financování.

V případě odpadového hospodářství ve vyspělém světě běžně využívají PPP projekty pro výstavbu velkých zařízení na energetické využití odpadu, nebo zařízení na mechanicko - biologickou úpravu odpadu.

Tyto projekty jsou v oblasti odpadů naprosto běžné třeba v Anglii, ve Skotsku, v Kanadě, ale možná překvapivě i v Rusku. Pro nás asi nejbližší reference poskytuje Polsko. Tam se letos spustilo velkokapacitní zařízení na energetické využití komunálního odpadu v Poznani s kapacitou 210 000 tun ročně, které vyprojektovala, postavila a provozuje společnost SITA Zielona Energia.

Pro a proti

Pokud jsou dostupné dotace a pokud se realizuje veřejný projekt, je příprava takového projektu relativně jednodušší. Všechna rizika jsou v tomto případě ale na straně veřejného sektoru a kontrolní mechanismy a tlak na efektivitu či výkonnost projektu bývají zpravidla nižší. Kdežto v případě zapojení privátního subjektu do projektu a v případech větších investičních záměrů i bankovního sektoru, bývá tlak na efektivitu a výkonnost projektu nesrovnatelně ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372