1/2024

ČIŽP reaguje na článek „Další náhodná kontrola“

| autor: ČIŽP0

ČIŽP reaguje na článek „Další náhodná kontrola“

Mimo jiného zde pan starosta reaguje na tiskovou zprávu, kterou ČIŽP zveřejnila - Město Dobřany provozovalo kompostárnu v rozporu se zákonem. Dostalo pokutu 100 tisíc korunCoby autor textu starosta píše, že „…Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) vydala tiskovou zprávu. Chlubila se pokutou za něco, co nijak neublížilo životnímu prostředí.“

V této souvislosti považujeme za nutné nejprve seznámit pana starostu s činností ČIŽP. Česká inspekce životního prostředí je odborný orgán, který je pověřen dozorem nad respektováním právních předpisů v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. Kontroly ČIŽP nejsou jen „náhodné“. Jsou buď naplánované, nebo na základě podnětů veřejnosti, které tvoří velmi významnou skupinu případů.

ČIŽP se v žádném případě pokutami nechlubí, a kdyby se všichni chovali podle platných zákonů (včetně města Dobřany), nemusela by sankce ukládat. V tomto případě inspektoři uložili pokutu sto tisíc korun Městu Dobřany za velmi závažné porušování zákona o odpadech v kompostárně, kterou provozovalo v areálu sběrného dvora. 

Výrazně byla  překročena povolená kapacita zařízení, která byla stanovena na 250 tun biologicky rozložitelných odpadů, v době kontroly ČIŽP však bylo v kompostárně o 151 tun více. Zásadním způsobem nebyl dodržen proces kompostování schválený v provozním řádu.

Nebyla měřena teplota, nebylo prováděno překopávání ani vlhčení. Provozovatel nedělal kontroly hotového kompostu, ani nevedl evidenci vydaného. Navíc nepodal úplné a pravdivé hlášení o produkci a nakládání s odpady v zařízení za rok 2018.

Starosta města by tedy neměl směrem k občanům zlehčovat výsledky kontroly ČIŽP v konstatování, že se inspekce „chlubila pokutou za něco, co nijak neublížilo životnímu prostředí“. Stejně tak nepravdivě uvádět, že město dostalo pokutu za „slovíčkaření“. Navíc pokud vedení města Dobřany s pokutou nesouhlasilo, mělo možnost podat proti ní odvolání, což umožňuje kontrolní a správní řád. To se ovšem nestalo.

Poslední reakce se týká v článku publikovaných nepravdivých informací: „Když tedy ČIŽP tentokrát nezaplatil anonymní agenturu, aby formou nepodepsané zprávy informoval veřejnost o výsledku kontroly, padlo to na mě.“

ČIŽP coby organizační složka státu, přímo podřízená Ministerstvu životního prostředí ČR, disponuje pozicí „tisková mluvčí“. Ta na základě interních pravidel píše a publikuje tiskové zprávy, zhruba 2-3 týdně a jejich rozesílání je v mailové poště podepsáno automatickou vizitkou s plnými kontakty.

ČIŽP nikdy neobjednala a neplatila žádnou agenturu pro napsání anonymní zprávy o výsledcích kontroly města Dobřany. Tisková zprávaMěsto Dobřany provozovalo kompostárnu v rozporu se zákonem. Dostalo pokutu 100 tisíc korun byla inspekcí publikována 14. 1. 2020. Všechny tyto informace lze dohledat na webových stránkách ČIŽP.

Kompletní pravomocné „Rozhodnutí ČIŽP“ o uložení sankce lze veřejnosti poskytnout na základě informačního zákona č. 106/ 1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling