2/2023

Čistírenský kal odtékal přímo do Dřetovického potoka. Padly dvě pokuty za celkem 600 tisíc

| autor: Tisková zpráva České inspekce životního prostředí0

Čistírenský kal odtékal přímo do Dřetovického potoka. Padly dvě pokuty za celkem 600 tisíc

Toho se dopustily tím, že do retenční nádrže Dříň, která je součástí stokové sítě průmyslové zóny Kladno – východ, uložily cca 230 m3 přebytečného kalu z Čistírny odpadních vod (ČOV) Švermov.

„Oba subjekty neučinily při zacházení se závadnou látkou – čistírenskými kaly přiměřená opatření, aby tyto látky nevnikly do povrchových vod, Dřetovického potoka, a neohrozily jeho prostředí,“ komentoval případ Robin Náse, zástupce ředitele OI Praha.

V únoru 2016 ověřovali inspektoři ČIŽP informace o údajném ukládání čistírenských kalů do dešťové retenční nádrže Dříň na pozemku k.ú. Vrapice.

„Zjistili jsme, že v retenční nádrži je skutečně uložen čistírenský kal, který dále unikal odtokem až do Dřetovického potoka.

Ověřili jsme, že se jedná o přebytečný kal z ČOV Švermov, kterou provozuje Statutární město Kladno a ČOV Hostivice, jejímž provozovatelem jsou Technické služby Hostivice,“ řekl Náse.

Na místě a následně příkazem byla vlastníkovi retenční nádrže, kterým je Statutární město Kladno, uložena opatření k nápravě, a to okamžité zabránění dalšího odtoku kalu a jeho bezodkladné odstranění z nádrže a přítoku do Dřetovického potoka.

Odebrány byly také vzorky a analýzou bylo prokázáno, že uložené kaly vykazují charakter látek závadných.

„Přebytečný kal obsahoval podle provedených rozborů velké množství organických látek, které podléhají dalšímu rozkladu a mají proto nepříznivý vliv na kyslíkovou rovnováhu. K tomu jsme přihlédli při stanovení výše pokuty,“ řekl Náse. 

Oba provozovatelé se odvolali, odvolací orgán (MŽP) však obě rozhodnutí inspekce potvrdil. Technické služby Hostivice podaly proti rozhodnutí žalobu k soudu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP