2/2023

Cílené konzultace týkající se harmonizované klasifikace a označování

| zdroj: MPO0

pexels-mikhail-nilov-8850984.jpg
zdroj: pexels

V současné době probíhají dodatečné konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) lithných solí a methyl-methakrylátu. Shromážděné informace vezme výbor RAC v úvahu při přípravě stanoviska k návrhu CLH (zveřejněno ECHA).

Na žádost Evropské komise zahájila agentura ECHA konzultaci k harmonizované klasifikaci a označování (CLH) pro následující látky:

  • uhličitan lithný (EC 209-062-5), chlorid lithný (EC 231-212-3) a hydroxid lithný (EC 215-183-4): jsou požadovány komentáře k nové studii (Boyle et al. 2017) a rovněž relevantní údaje týkající se srdečních letálních malformací v porovnání s informacemi zohledněnými ve stanovisku výboru RAC ze dne 16. 9. 2021;
  • methyl-methakrylát, MMA (EC 201-297-1): požadavek na přezkoumání stanoviska výboru RAC ze dne 18. 3. 2021 (klasifikace MMA jako Resp. Sens. 1, H334) na základě nových informací od výrobců látky (informace o skutečných expozicích jedinců);

Komentáře ke klasifikaci lithných solí a methyl-methakrylátu lze předložit do 21. listopadu 2023.

  • N(1,3-dimethylbutyl)-N'-fenyl-p-fenylenediamin (EC 212-344-0): během veřejné konzultace, která skončila 1. 9. 2023 poskytlo Rakousko informace o studii akutní toxicity 6PPD-chinonu u dvou druhů lososa;

Komentáře k těmto dalším informacím lze předložit do 14. listopadu 2023.

Komentáře k návrhům mohou zainteresované subjekty předkládat v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce Cílené konzultace CLH na stránkách ECHA.

Zároveň žádáme české subjekty, které budou přispívat do veřejné konzultace, aby svá stanoviska zaslaly pro informaci MPO na adresu kozmikova@mpo.cz.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE