Reklama

CHEMIE

ECHA zveřejnila dokument Q&A, obsahující dotazy a odpovědi pro účel podpory předkládání důkazů a informací ohledně použití olova ve střelivu v jakémkoliv terénu i mimo mokřady a v rybářském olůvku (zveřejněno ECHA 6. 11. 2019).


ECHA spustila aktualizovanou verzi portálu pro oznámení toxikologickým střediskům, která zavádí vylepšení podporující aktualizace oznámení a službu system-to-system (S2S) – zveřejněno 6. 11. 2019.


Dne 1. října 2019 se na Ministerstvu průmyslu a obchodu konalo pravidelné jednání Pracovní skupiny na vysoké úrovni pro chemický průmysl.


ECHA zahájila veřejnou konzultaci k limitním hodnotám expozice na pracovišti pro olovo a jeho sloučeniny a diisokyanáty v termínu do 16. prosince 2019 (zveřejněno ECHA 23. 10. 2019).


Po skončení veletrhu K 2019 zaznívají v ohlasech charakteristiky typu „překvapivě úspěšný se silným podnětem pro plastikářský průmysl“.


S tříletou periodicitou se uskutečnil ve dnech 16.– 23.10. 2019 v Düsseldorfu, od roku 1952 již 21., minimálně z hlediska očekávaných více než 220 tisíc návštěvníků, největší světový veletrh plastů.


ECHA v rámci průběžného akčního plánu Společenství (CoRAP) navrhla 74 látek k hodnocení členskými státy v letech 2020-2022. Registranti těchto látek by měli spolupracovat se svými koregistranty a kontaktovat hodnotící stát (zveřejněno ECHA 23. 10. 2019).


Další veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 13. prosince 2019 (zveřejněno ECHA 16. 10. 2019).


EFSA vyzývá k  veřejné konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska k charakterizaci kumulativních účinků pesticidů na nervový systém (akutní účinky) a na štítnou žlázu (chronické účinky) v termínu do 15. listopadu 2019 (zveřejněno EFSA 17. 9. 2019).


Přibývají signály, že růst světové ekonomiky se zpomaluje a hrozí recese, či krize. Index nákupních manažerů PMI zaznamenává v EU nejvýraznější pokles za osm let. Rostoucí protekcionalismus po celém světě negativně ovlivňuje průmyslové aktivity.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372