Reklama

CHEMIE

Podle ourworldindata.org se množství plastových odpadů v oceánech pohybuje od 86 do 269 mil.tun. Plastové odpady pocházejí převážně z řek, mořského pobřeží a z lodí.


Vodík bude hrát klíčovou roli při pomoci Evropě, aby dosáhla svých cílů v oblasti klimatické neutrality. 


Dle evropské asociace chemického průmyslu CEFIC dojde v roce 2019 v produkci ke stejnému poklesu jako v roce 2018, tj. o 0,7 %. Výroba panenských plastů poklesla za tři čtvrtletí 2019 o 6,7 % a dostala se tak pod úroveň roku 2015.


Projekt fóra o prosazování v celoevropském měřítku zjistil závažnou neshodu v klasifikaci a označování směsí (zveřejněno ECHA 17. 12. 2019).


Vzhledem k zájmu a trvajícím dotazům ze strany žadatelů prodlužuje Státní fond životního prostředí ČR termín pro podání žádostí u probíhající Výzvy č. 1/2017 IFN do 31. 12. 2020, popř. do vyčerpání alokace.


Zpracování plastů metodou aditivního 3D tisku je nejdynamičtěji se rozvíjející plastikářskou technologií.


V konvenčních pěstírnách vánočních stromů se smějí používat herbicidy, chemicko-syntetické prostředky pro ochranu rostlin a hnojiva. V ekologických podnicích toto není možné a bio vánoční stromky dosahují své velikosti zcela přirozeně.


Evropská komise informovala o tom, že se podařilo výrazně navýšit signatáře Aliance pro plasty v oběhovém hospodářství (Circular Plastics Alliance).


Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) přijal stanovisko k návrhu na omezení N,N-dimethylformamidu (DMF). Výbor pro posuzování rizik (RAC) přijal stanovisko k návrhu na omezení siloxanů D4, D5, D6 (zveřejněno ECHA 10. 12. 2019).


Byla zahájena veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 7. února 2019 (zveřejněno ECHA 11. 12. 2019).


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372