Reklama

16. 11. 2016  |  Zpravodajství  |  Autor: Pavel Mohrmann, Ladislav Špaček

Chemický průmysl v oběhovém hospodářství

Oběhové hospodářství se nazývá oběhovým proto, že se snaží využít materiálových toků znovu ve výrobě ještě před tím, než se materiál stane odpadem. Snaží se využívat jej smysluplně a co nejefektivněji.

Chemický průmysl se může stát jedním z pilířů oběhového hospodářství, protože charakter technologií ke správnému efektivnímu a smysluplnému hospodaření se surovinami přímo vybízí.

Od roku 1985 má chemický průmysl v oblasti zdraví bezpečnosti a životního prostředí celosvětovou iniciativu Responsible Care. Jejími základními principy je:

  • využívat suroviny při minimalizaci vzniku odpadů, 
  • soustavně zlepšovat výkonnost v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti, technologií, procesů a výrobků po dobu jejich životního cyklu, a tak zabránit poškozování zdraví lidí a životního prostředí,
  • efektivně využívat zdroje a minimalizovat vznik odpadů, 
  • otevřeně informovat o výkonech, úspěších a nedostatcích v oblastech působení programu RC, 
  • naslouchat lidem, porozumět jejich obavám a očekávání a zohledňovat je.

Národní federace chemického průmyslu i jednotlivé organizace plnící principy RC spolupracují s vládami organizacemi na vývoji a implementaci účinných předpisů a standardů v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti a plnit je, nebo je překonávat a v neposlední řadě poskytovat pomoc a poradenství při zavádění odpovědného zacházení s chemikáliemi všem, kteří s nimi zacházejí a užívají je.

Svaz chemického průmyslu ČR a jeho první členské organizace s přihlásily k plnění principů RC v roce 1994 pod národním názvem „Odpovědné podnikání v chemii“.

Aktuálně se k plnění principů hlásí 70 členských společností SCHP ČR. 47 společností již získalo a pravidelně obhajuje právo užívat logo Responsible Care, 6 nevýrobních společností je zapsáno v Seznamu partnerů Responsible Care, z toho 4 střední průmyslové školy.

Oběhové hospodářství a jeho projevy v praxi

• IPPC – Všechna zařízení na výrobu chemikálií jsou provozována v souladu s evropskou Směrnicí IPPC a zákonem 76/2002 Sb. o integrované prevenci s platným integrovaným povolením. Již od roku 2008 součástí žádostí všech provozovatelů je i materiálová bilance jednotlivých ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372